Politika privatnosti

Budimpešta, 20.5.2018.

Ime kontrolora podataka, kontakti:
• Ime kontrolora podataka: Family Tree Ltd.
• Registrovano sedište kontrolora podataka: 1036 Budapest (Budimpešta), Bécsi út 83.
• Poštanska adresa kontrolora podataka: 1301 Budapest P.O. Box 72
• Imejl adresa kontrolora podataka: familytree-gdpr@familytree.hu
• Broj telefona kontrolora podataka: +36-1-453-7020
• Veb-sajt kontrolora podataka: www.familytree.hu Pravna pozadina, legalna osnova, kategorije podataka osoba čiji se podaci obrađuju i dužina procesuiranja podataka 1. Informacije o korišćenju kolačića (cookies)
• Šta je kolačić? (cookie) Kontrolor podataka koristi kolačiće tokom vaše posete veb-sajtu. Kolačići su skupovi informacija koje se sastoje od slova i brojeva, a koje naš veb-sajt šalje vašem pretraživaču kako bi sačuvao određena podešavanja, olakšao korišćenje veb-sajta i pomogao oko prikupljanja nekih važnih informacija o posetiocima. Kolačići ne sadrže privatne podatke i ne identifikuju pojedinačne posetioce. Kolačići često obuhvataju specifičnu oznaku – tajni, nasumično generisani niz brojeva koji se čuva na vašem uređaju. Neki kolačići nestaju nakon što se zatvori stranica veb-sajta, neki se čuvaju na vašem kompjuteru duži vremenski period
• Zakonodavna i pravna osnova kolačića: Obrada podataka se zasniva na odredbama iz Zakona CXII iz 2011 o Pravu samoodređenja na području informacija i Slobodi pristupa informacijama (Zakon o zaštiti podataka) i Zakona CVIII iz 2001. o Određenim pravnim aspektima usluga e-trgovine i Uslugama informatičkog društva. Zakonska osnova za obrađivanje podataka je u vašem pristanku u skladu sa Odeljkom 5(1)(a) Zakona o zaštiti podataka.
• Glavne karakteristike kolačića koje koristi naš veb-sajt: Isključivo neophodni kolačići: ovi kolačići su neophodni za korišćenje veb-sajta i dozvoljavaju vam da koristite njegove ključne funkcije. Bez ovih kolačića ne biste mogli da koristite većinu funkcija veb-sajta. Trajanje ovog tipa kolačića je ograničeno na trajanje vaše posete. Kolačići koji poboljšavaju korisničko iskustvo: ovi kolačići skupljaju informacije o veb-sajtu korisnika, kao što su koje stranice posećuju češće i koje poruke o greškama im šalje veb-sajt. Ovi kolačići ne skupljaju nikakve podatke koji bi mogli da identifikuju korisnika, što znači da koriste potpuno generičke, anonimne podatke. Podatke koji nam oni pružaju mi koristimo kako bismo poboljšali perfromans veb-sajta. Vek trajanja ovih kolačića je ograničen samo na trajanje same posete. Ukoliko ne prihvatite ove kolačiće, određene funkcije vam neće biti dostupne.

Za više informacija o tome kako da izbrišete kolačiče, kliknite na linkove dole:

◦ Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

◦ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websides-store-on-your-computer

◦ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

2. Kontaktirajte nas preko veb-sajta.

Formular na veb-sajtu će vam pomoći da kontaktirate kontrolora podataka. Kontaktiranje unapred nije obavezno, već samo predstavlja pogodnost.

Obrađeni podaci:

• Ime •Adresa

•Telefonski broj Dužina trajanja obrađivanja podataka: podaci će biti u procesu obrađivanja sve dok kontakt nije kompletiran. Legalna osnova za obrađivanje: vaš dobrovoljni pristanak koji dajete kontroloru tako što kontaktirate kontrolora [obrađivanje usaglašeno sa članom 6(1)(a) Regulative].

 

3. Obrađivanje podataka u vezi sa fakturisanjem i sklapanjem ugovora Obrađeni podaci:

• Ime

• Adresa

• Mesto i datum rođenja

• Ime majke Dužina trajanja procesuiranja podataka: 8 godina od datuma fakturisanja, kao i od momenta isteka ugovora. U skladu sa Članom 169(2) Zakona o računovodstvu iz 2000. godine, svi računovodstveni dokumenti, uključujući fakture i ugovore koji direktno ili indirektno podržavaju računovodstvene zapise, moraju se čuvati najmanje 8 godina. Procesuiranje je zasnovano na zakonskim obavezama, Zakon 6(1)(c) Regulative o zaštiti podataka gde se navodi da je obrađivanje punopravno kada je neophodno za usaglašavanje sa zakonskim obavezama kojima je podložan kontrolor podataka. Mere za zaštitu podataka Kontrolor podataka izjavljuje da je preuzeo odgovarajuće mere za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, izmene, prenosa, objavljivanja, brisanja ili uništavanja, kao i slučajnog uništenja ili oštećenja i nemogućnosti pristupa zbog promena u tehnologiji koja se koristi.

Vaša prava prilikom upravljanja podacima: Tokom perioda obrađivanja vaših podataka, vi imate:

• pravo na informaciju,

• pravo da ispravite podatke,

• pravo da obrišete podatke,

• pravo da blokirate podatke,

• pravo na prigovor.

U periodu procesuiranja podataka od kontrolora podataka možete da zatražite informacije u vezi sa obrađivanjem vaših ličnih podataka. Kontrolor podataka će vas obavestiti pismenim putem u jasnoj i razumljivoj formi o obrađenim podacima, svrsi, zakonskoj osnovi i dužini trajanja obrade podataka, kao i gde se dalje procesuiraju podaci, osobama kojima se i u koje svrhe obelodanjuju ili su obelodanjeni podaci. Ovo dobijate što pre, u roku od 25 dana. Možete da zatražite od kontrolora da ispravi vaše lične podatke tokom perioda procesuiranja. Kontrolor ispunjava vaš zahtev najkasnije u roku od 15 dana. Imate mogućnost da zatražite brisanje vaših ličnih podataka, što kontrolor podataka vrši u roku od 15 dana. Pravo na brisanje ne može se primeniti ukoliko je kontrolor u zakonskoj obavezi da čuva podatke i dalje, niti u slučajevima kada je kontrolor ovlašćen da nastavi dalje procesuiranje podataka u skladu sa Članom 6(5) Zakona o zaštiti podataka (npr. u vezi sa fakturisanjem ili ugovorima). Imate pravo da zatražite od kontrolora da blokira vaše lične podatke ukoliko potpuno brisanje podataka narušava legitimne interese osobe čiji se podaci obrađuju. Lični podaci koji su blokirani na ovaj način mogu i dalje da se obrađuju sve dok postoji svrha koja sprečava brisanje ličnih podataka.

Možete da pružite prigovor kada je u pitanju procesuiranje vaših ličnih podataka:

• ako je obrađivanje ili prenos vaših podataka neophodan samo radi ispunjavanja zakonske obaveze koju kontrolor ima ili u svrhe legitimnog interesa koji ima kontrolor, primalac ili treća strana, osim u slučajevima obaveznog procesuiranja i u slučaju koji se navodi u Članu 6(5) Zakona o zaštiti podataka;

• Ukoliko su lični podaci korišćeni ili objavljeni bez vaše dozvole u svrhe direktnog oglašavanja, ispitivanja javnog mnjenja ili naučnog istraživanja. Kontrolor podataka će ispitati prigovore u najkraćem mogućem roku od datuma podnetog zahteva, ali ne duže od 15 dana, odlučiti da li je vaš prigovor opravdan i informisati vas pismenim putem o odluci. Ukoliko kontrolor podataka ne prihvati zahtev osobe čiji se podaci obrađuju za brisanjem, blokiranjem ili menjanjem, onda on u roku od 25 dana od prijema zahteva treba da obavesti pismenim putem ili, ukoliko to osoba čiji su podaci u pitanju dozvoli – elektronskim putem o zakonskoj i činjeničkoj osnovi zašto je odbijen zahtev za izmenu, blokiranje ili brisanje podataka.

Pravne mogućnosti:

Ukoliko mislite da je kontrolor podataka narušio zakonske odredbe o obradi podataka ili nije uspeo da ispuni vaš zahtev, možete da započnete istragu pri Mađarskom zakonodavnom telu za zaštitu podataka i slobodu informisanja (poštanska adresa:

1530 Budapest, PO Box 5, imejl adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Osim toga, informišemo vas da možete da preduzmete zakonske mere protiv kontrolora podataka u slučaju kršenja zakonskih odredbi na procesuiranje podataka ili ukoliko kontrolor podataka nije ispunio vaš zahtev. Upis u regisar za zaštitu podataka: U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka, kontrolor podataka mora pojedine podatke koji se obrađuju za određene operacije da upiše u registar za zaštitu podataka. Izmene Politike privatnosti: Kontrolor podataka ima pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. Korišćenjem veb-sajta nakon što izmena stupi na snagu vi prihvatate Politiku privatnosti.