Ostavinski postupak


Za partnere

Kompanija Family Tree Ltd. nudi kompletne usluge koje se tiču istraživanja i traženja naslednika, a specijalizovana je za slučajeve čija istraga vodi do porodičnog porekla u Istočnoj i Centralnoj Evropi ili u državama bivšeg Sovjetskog Saveza ili Izraela. Brojni inostrani partneri nas redovno kontaktiraju kada im treba pomoć oko traženja naslednika u gore navedenim geografskim oblastima.

Family Tree Ltd. najpre vrši temeljno istraživanje porodice i loze, zatim locira i kontaktira potencijalne naslednike sa kojima razgovara o detaljima slučaja, sklapa ugovor sa uslovljenim (potencijalnim) honorarom i skuplja sva neophodna dokumenta koja služe kao dokaz, uključujući prevod i notarske usluge.

Pišite nam!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Međunarodni biro za ostavinska istraživanja. Suosnivač Međunarodne asocijacije za traženje naslednika. (Családfa Kft. je registrovan pod brojem 01 09 673 772 u Sudskom registru u Budimpešti)

Familytree Ltd.
Naša kancelarija:

Bécsi út 83, Budapest (Budimpešta),
Hungary (Mađarska) 1036

Adresa za slanje pošte:

1301 Budapest, Pf. 72.

Telefon::

(+36 1) 453 7020

Imejl pošta: :

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Family Tree Ltd.

Politica de confidențialitate

Često postavljena pitanja

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo