Ostavinski postupak


Šta je ostavinski postupak?

Ostavinski postupak je uglavnom vrlo složen, dug i detaljan poduhvat. Mi u kompaniji Family Tree Ltd. našim klijentima nastojimo da pružimo usluge najvišeg stepena kvaliteta u tom procesu.

Kako biste bolje razumeli kako izgleda ostavinski postupak u kompaniji Family Tree Ltd., navodimo glavne korake koji se preuzimaju tokom ovog procesa:

7

Korak 1: Kada neko premine bez testamenta ili identifikovanih naslednika, dalji rođaci možda mogu imati pravo da naslede njhovu zaostavštinu. Pod pretpostavkom da rođaci preminulog možda dolaze iz Centralne ili Istočne Evrope, naši inostrani partneri prosleđuju slučaj nama. Tada Family Tree Ltd. pokreće ostavinsko istraživanje kako bismo locirali potencijalne naslednike.
Korak 2: Naš proces počinje genealoškim istraživanjem, tako što proučavamo poreklo porodice. U slučaju da je Family Tree Ltd. u mogućnosti da pronađe daleke rođake (potencijalne naslednike), naša kompanija stupa u kontakt sa njima kako bi se utvrdila veza i kako bi ih informisali o ostavinskom slučaju koji je u toku.
Korak 3: Ukoliko se daleki rođak locira i utvrdi njegovo poreklo, Family Tree Ltd. tada nudi svoje usluge: izvodimo sveobuhvatno istraživanje porodičnog stabla, tražimo i skupljamo sva dokumenta koja služe kao dokaz u sudskoj ostavinskoj raspravi i prikupljamo sve neophodne prevode, sertifikate i apostile. Nakon toga, uz pomoć naših partnera i advokatskih kancelarija naših partnera, naslednici se prezentuju odgovarajućem sudu. U celom ovom procesu naslednik nema nikakvih troškova.
Korak 4: Nakon što potencijalni naslednik potpiše ugovor sa potencijalnim obavezama, Family Tree Ltd. preuzima na sebe sve troškove i rizike u vezi sa ostavinskim postupkom od početka do kraja. Ovi troškovi uključuju (ali ne isključuju i druge troškove): istraživački troškovi, troškovi prevođenja i dobijanja sertifikata, kao i troškovi pravnika koji vodi ostavinski postupak.
Korak 5: Sledeći korak nekada traje poduže (obično oko dve godine). Tokom ovog perioda Family Tree Ltd. obaveštava potencijalne naslednike o svakom progresu njihovog slučaja. U pojedinim slučajevima, naslednici mogu biti pozvani da se pojave na sudu radi svedočenja; u takvim slučajevima, Family Tree Ltd. pokriva sve povezane troškove (vize, letove, smeštaj i drugo).
Korak 6: Nakon uspešno završenog ostavinskog postupka, naslednik dobija svoje nasleđe, od kojeg Family Tree Ltd. dobija unapred određenu nadoknadu. Ukoliko iz bilo kog razloga ostavinski postupak ne bude zaključen u korist klijenta kompanije Family Tree Ltd., kompanija Ltd. nema pravo da naplati nikakav trošak (prema ugovoru sa potencijalnim obavezama).
Naš tim će vas rado uputi u detalje kroz ceo proces i odgovoriti na svaka pitanja koja možda imate.

Slobodno nas kontaktirajte putem imejla pošte klikom na stranicu „Kontaktirajte nas“” na našem veb-sajtu.

Radujemo se našem razgovoru sa vama!

Pišite nam!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Međunarodni biro za ostavinska istraživanja. Suosnivač Međunarodne asocijacije za traženje naslednika. (Családfa Kft. je registrovan pod brojem 01 09 673 772 u Sudskom registru u Budimpešti)

Familytree Ltd.
Naša kancelarija:

Bécsi út 83, Budapest (Budimpešta),
Hungary (Mađarska) 1036

Adresa za slanje pošte:

1301 Budapest, Pf. 72.

Telefon::

(+36 1) 453 7020

Imejl pošta: :

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Family Tree Ltd.

Politica de confidențialitate

Često postavljena pitanja

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo