Postępowanie spadkowe


Co to jest postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe to zazwyczaj proces długi i skomplikowany. W Family Tree Ltd. staramy się zapewnić naszym klientom usługi najwyższej jakości.

Dla lepszego zrozumienia postępowania spadkowego w Family Tree przedstawiamy krok po kroku jego główne etapy:

7

1: Gdy ktoś umiera bez testamentu lub naturalnych spadkobierców do dziedziczenia spadku mogą być uprawnieni dalsi krewni. W celu odszukania prawowitych spadkobierców nasi zagraniczni partnerzy przekazują nam sprawę gdy wszystko wskazuje na to, że rodzina Zmarłego pochodzi z Europy Środkowo-Wschodniej.
2: Rozpoczynamy od szczegółowych badań genealogicznych dotyczących pochodzenia rodziny. Jeżeli udaje się odszukać krewnych Zmarłego (potencjalnych spadkobierców) nasza firma kontaktuje się z nimi w celu weryfikacji ich pokrewieństwa ze Zmarłym i informuje ich o trwającym postępowaniu spadkowym.
3: Po odszukaniu i zweryfikowaniu pokrewieństwa ze Zmarłym Family Tree Ltd. oferuje swoją pomoc w postaci następujących usług:
– kompleksowe poszukiwania rodziny,
– odszukanie i uzyskanie dokumentów o wartości dowodowej wymaganych w postępowaniu spadkowym,
– tłumaczenie, uwierzytelnienie i międzynarodowa legalizacja dokumentów (tzw. apostille),
– z pomocą partnerskich firm i kancelarii prawnych reprezentowanie spadkobierców przed właściwym sądem spadkowym.
4: Po podpisaniu przez potencjalnego spadkobiercę umowy-zlecenia Family Tree Ltd. pokrywa wszystkie koszty i przejmuje ryzyko, związane z procesem spadkowym od początku do końca procesu. Wspomniane koszty obejmują między innymi: opłaty za badania genealogiczne w archiwach i w płatnych bazach, opłaty za dokumenty archiwalne i odpisy z USC, opłaty za tłumaczenie i uwierzytelnienie dokumentów, a także honorarium uwierzytelnionego adwokata.
5: Proces spadkowy jest czasochłonny (trwa zwykle od półtora do dwóch lat, czasami dłużej). W toku procesu Family Tree Ltd. na bieżąco informuje potencjalnych spadkobierców o jego przebiegu, szczególnie w przypadku wyraźnych postępów w procesie. Może się zdarzyć, że spadkobiercy zostaną wezwani do stawienia się w sądzie w celu złożenia zeznań; w takich przypadkach Family Tree Ltd. pokrywa wszystkie poniesione koszty (wiza, koszty przelotu, dojazdy, zakwaterowanie i inne).
6: Po pomyślnym zakończeniu sprawy spadkowej spadkobierca otrzymuje spadek, od którego Family Tree otrzymuje wcześniej uzgodnioną prowizję. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zawierający umowę-zlecenie potencjalny spadkobierca nie otrzymałby spadku, nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów biura Family Tree Ltd., ani wynagrodzenia adwokata.

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące szczegółów procesu.

Prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony „Kontakty” na naszej stronie internetowej.

Prosimy do nas napisać!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Międzynarodowe Biuro Badawcze ds Spadkowych jest współzałożycielem Węgierskiego Stowarzyszenia ds Poszukiwań Spadkobierców (Biuro Family Tree Ltd. jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Budapeszcie pod numerem 01 09 673 772)

old photos on a desk
Nasz adres:

1036 Budapeszt, Bécsi út 83, Węgry

Adres do korespondencji:

1301 Budapeszt, Pf. 72.

Telefon

(+36 1) 453 7020

E-mail:

probate@familytree.hu

Strona internetowa:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Családfa Kft.

Polityka Prywatności

Często zadawane pytania

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo