Postępowanie spadkowe


Czy firma Family Tree Ltd. skontaktowała się z Państwem?

To dobra wiadomość! Oznacza to, że możecie mieć Państwo prawo do spadku w całości lub w części, oraz że obecnie pracujemy nad odszukaniem i zidentyfikowaniem prawowitych spadkobierców spadku po osobie, która zmarła nie pozostawiwszy naturalnych spadkobierców ani testamentu.

Family Tree Ltd. jest międzynarodowym biurem genealogicznym ds. spadkowych z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Od momentu założenia w 1991 r. zapewniamy spadkobiercom i firmom poszukiwawczym wysokiej jakości usługi od początku do końca sprawy spadkowej.

Zwykle otrzymujemy zlecenia badawcze od naszych zagranicznych partnerów lub sami znajdujemy przypadki, w których głównym zadaniem jest przeprowadzenie badań genealogicznych i odszukanie nieznanych spadkobierców. Informujemy też znanych spadkobierców o tym, że właściwe dla sprawy instytucje nie mogą do nich dotrzeć.

Robimy to w celu przeprowadzenia kompleksowych badań i zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów dowodowych dla sądu. Po zidentyfikowaniu i odszukaniu potencjalnych spadkobierców świadczymy nasze usługi na podstawie umowy-zlecenia. Po zapoznaniu się z warunkami umowy-zlecenia i ich zaakceptowaniu, wypełniony i podpisany egzemplarz umowy należy odesłać na adres Family Tree.

Ważne: określona w umowie prowizja przysługuje nam wyłącznie jako opłata za sukces. Oznacza to, że ​​jeśli z jakiegoś powodu nie będą Państwo dziedziczyć, nie będziemy prosić o kompensatę naszych wydatków. Potencjalni spadkobiercy zawierają więc umowę bez jakiegokolwiek ryzyka, a my otrzymujemy nasze wynagrodzenie dopiero po pomyślnym zakończeniu sprawy.

Prosimy do nas napisać!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Międzynarodowe Biuro Badawcze ds Spadkowych jest współzałożycielem Węgierskiego Stowarzyszenia ds Poszukiwań Spadkobierców (Biuro Family Tree Ltd. jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Budapeszcie pod numerem 01 09 673 772)

old photos on a desk
Nasz adres:

1036 Budapeszt, Bécsi út 83, Węgry

Adres do korespondencji:

1301 Budapeszt, Pf. 72.

Telefon

(+36 1) 453 7020

E-mail:

probate@familytree.hu

Strona internetowa:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Családfa Kft.

Polityka Prywatności

Często zadawane pytania

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo