Postępowanie spadkowe


Często zadawane pytania

Jak i dlaczego skontaktowaliście się ze mną?
Kiedy otrzymujemy zlecenia badań od naszych partnerów lub znajdujemy potencjalnie możliwą do wygrania sprawę spadkową, natychmiast zaczynamy badać historię rodziny Zmarłego. Nawiązujemy kontakt z Państwem po dokładnym przebadaniu sprawy, aby poinformować o toczącym się postępowaniu spadkowym i o tym, że mogą być Państwo uprawnieni do dziedziczenia spadku w całości lub częściowo.
Nigdy nie słyszałem o takim krewnym, jak to jest możliwe?
Zdarza się, że jakiś czas temu z różnych powodów krewni stracili kontakt, o czym młodsze pokolenia mogą nie wiedzieć lub nie pamiętać. W takich przypadkach opierając się na naszych badaniach wskazujemy, jakie pokrewieństwo łączy członków rodziny.
Nie znam zmarłego, więc dlaczego miałbym po nim dziedziczyć?
System prawny każdego kraju określa, kto i na jakich zasadach może dziedziczyć. Jeśli jesteście Państwo jednymi z najbliższych żyjących krewnych Zmarłego, macie prawo do udziału w spadku pozostawionym bez testamentu.
Dlaczego węgierska firma kontaktuje się ze mną, jeśli mój krewny zmarł gdzie indziej (USA, Europa itd.)?
Family Tree Ltd. współpracuje ze wszystkimi największymi firmami poszukującymi spadkobierców w Stanach Zjednoczonych i Europie. Gdy nasi partnerzy rozpoczynają pracę nad konkretną sprawą, a badania prowadzą do Europy, byłego Związku Radzieckiego itp. zapewniamy pomoc w badaniach i w dalszych procedurach.
Dlaczego nie mogę poznać szczegółów dotyczycych spadku?
Aby chronić siebie i naszą pracę, nie możemy ujawnić wszystkich szczegółów sprawy przed podpisaniem umowy z klientem. Często też na początku postępowania nie posiadamy konkretnych informacji o wysokości spadku.
Skąd mam wiedzieć, że wasza firma mnie nie oszukuje?
Family Tree Ltd. jest jedną z wiodących firm zajmujących się poszukiwaniem spadkobierców w Europie z ponad 30-letnim doświadczeniem. Przez te lata pomogliśmy setkom ludzi w uzyskaniu należnego im spadku. Osoby te uprzejmie udzielily nam swoich rekomendacji. Zachęcamy do zapoznania się z  referencjami, ewentualnie skontaktowania się z naszymi dotychczasowymi klientami.
Jaką umowę podpisuję i w jaki sposób otrzymujecie wynagrodzenie za swoje usługi?
Family Tree Ltd. oferuje umowy warunkowe i bierze na siebie wszystkie koszty w trakcie całego prosesu. Z góry nie płacą Państwo niczego. Prowizję otrzymujemy dopiero po pomyślnym zakończeniu sprawy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie otrzymają Państwo udziału w spadku, my również niczego nie otrzymamy.
Jak długo trwa postępowanie spadkowe?
Czas trwania procesu spadkowego jest różny w zależności od danego przypadku. Zależy również od wielu czynników takich jak miejscowe prawo spadkowe, dostępność dokumentów dowodowych itp. Zazwyczaj proces spadkowy od początku do końca trwa około 1,5-2 lat.
Ile dokładnie odziedziczę i kiedy otrzymam spadek?
Należny Państwu udział zostanie określony przez obowiązujące miejscowe prawo spadkowe i sąd. Na samym początku postępowania spadkowego dokładna wartość spadku może nie być znana. Majątek jest najpierw wyceniany, a sumy długów i kredytów (jeśli istnieją) są od niego odliczane. Postępowania te są przeprowadzane przez sąd i wyznaczone przez niego podmioty. Wysokość Państwa udziału zależy od stopnia pokrewieństwa i liczby innych uprawnionych do spadku. Po zakończeniu postępowania sąd dokona podziału spadku i dopiero wtedy otrzymają Państwo swoją część.
Czy można odziedziczyć dług?
Nie. Zazwyczaj sąd rozdziela majątek po spłaceniu wszystkich długów. Na przyklad konkretnie w USA, jeżeli dług przekracza wartość spadku, to ulega umorzeniu.
Czy spadek składa się z ruchomości czy nieruchomości?
Co się dzieje z majątkiem osobistym spadkodawcy? Majątek to zbiór aktywów, który może obejmować zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Mogą to być również wierzytelności, długi, prawa majątkowe (np. prawa autorskie). Nie wchodzą one w skład spadku, ale o ile nie postanowiono inaczej, spadkobierca może również rościć sobie prawo do ich dziedziczenia (np. ubezpieczenie, fundusz emerytalny itp.). Istniejący majątek ruchomy zmarłego przechodzi na spadkobiercę w trakcie postępowania. W niektórych sytuacjach nieruchomość może zostać sprzedana podczas procesu probacyjnego, aby zachować jej wartość rynkową w tym czasie. W przypadku węgierskiego postępowania spadkowego, jeśli nieruchomość nie została jeszcze sprzedana, a spadkobiercy chcą ją sprzedać, Family Tree Ltd. może pomóc w sprzedaży nieruchomości.

Prosimy do nas napisać!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Międzynarodowe Biuro Badawcze ds Spadkowych jest współzałożycielem Węgierskiego Stowarzyszenia ds Poszukiwań Spadkobierców (Biuro Family Tree Ltd. jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Budapeszcie pod numerem 01 09 673 772)

old photos on a desk
Nasz adres:

1036 Budapeszt, Bécsi út 83, Węgry

Adres do korespondencji:

1301 Budapeszt, Pf. 72.

Telefon

(+36 1) 453 7020

E-mail:

probate@familytree.hu

Strona internetowa:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Családfa Kft.

Polityka Prywatności

Często zadawane pytania

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo