Hagyatéki eljárás


Gyakori kérdések

Hogyan és miért vették fel velem a kapcsolatot?
Miután partnereinktől kutatási kéréseket kapunk vagy potenciálisan megnyerhető hagyatéki ügyeket találunk, azonnal megkezdjük az elhunyt családfájának kutatását. Alapos kutatás után vettük fel Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztassuk a folyamatban lévő hagyatéki ügyről és arról, hogy Ön részben vagy egészben jogosult lehet az adott hagyaték megöröklésére.
Sosem hallottam erről a rokonomról, hogyan lehetséges ez?
Időnként előfordul, hogy a családtagok különböző okok miatt elvesztették a kapcsolatot egymással és a következő generációk esetleg nem is tudnak az adott rokonról vagy nem emlékeznek rá. Ilyen esetekben a kutatásainkra támaszkodunk és elmagyarázzuk a családtagok közötti rokoni kapcsolatokat.
Nem ismerem az elhunytat, miért örökölnék utána?
Az egyes országok jogrendszerétől függően a törvény határozza meg, hogy ki és mennyit örökölhet. Ha Ön történetesen az elhunyt egyik legközelebbi élő hozzátartozója, akkor a törvény szerint jogosult lehet a végrendelet nélkül hátrahagyott hagyatékból való részesedésre.
Miért egy magyar cég keres meg engem, ha a rokonom máshol halt meg? (USA, Európa stb.)
A Családfa Kft. az összes jelentős örököskutató céggel együttműködik az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. Amikor partnereink egy konkrét ügyön kezdenek dolgozni és a kutatás Európába, a volt Szovjetunió területére stb. vezet, akkor segítséget nyújtunk a kutatásban és az összes ezt követő eljárásban.
Miért nem tudhatom meg a hagyaték pontos részleteit?
Magunk és munkánk védelme érdekében nem fedhetjük fel teljes mértékben az ügy minden részletét, amíg az ügyfeleinkkel nem írtunk alá megállapodást, illetve gyakran az eljárások elején még mi magunk sem rendelkezünk konkrét információkkal a hagyatékra vonatkozóan.
Honnan tudom, hogy az Önök cége nem csap be engem?
A Családfa Kft. több mint 30 éves tapasztalattal Európa egyik vezető hagyaték- és örököskutató vállalkozása. Az évek során több száz embernek segítettünk megszerezni az örökségét, akik közül sokan tiszteltek meg minket ajánlásukkal. Arra bátorítjuk Önt, hogy nézze át referencialeveleinket, és ha úgy gondolja, vegye fel a kapcsolatot korábbi ügyfeleinkkel, hogy megbizonyosodjon cégünk hitelességéről.
Milyen szerződést kell aláírnom és hogyan kapnak Önök díjazást a szolgáltatásaikért?
A Családfa Kft. sikerdíjas megállapodásokat kínál és a teljes eljárás során átvállalja az összes költséget. Önnek nem kell semmit előre fizetnie a Családfa Kft. részére. A díjazásunkat csak az ügy sikeres lezárása után kapjuk meg. Ha Ön bármilyen okból kifolyólag nem kap részesedést a hagyatékból, akkor nincs fizetési kötelezettsége sem.
Mennyi ideig tart a hagyatéki eljárás?
Az időtartam ügyenként változik. Különböző tényezőktől függ a hagyatéki eljárás hossza, például az adott jogrendszertől, a bizonyító erejű dokumentumok rendelkezésre állásától stb. Általában ezek az eljárások az elejétől a végéig körülbelül 1,5-2 évet vesznek igénybe.
Pontosan mennyit fogok örökölni és mikor kapom meg az örökségemet?
Az Önt megillető részt a hatályos jogszabályok és a bíróság határozza meg. A hagyatéki eljárás legelején még nem biztos, hogy a hagyaték pontos értéke ismert. A hagyatékot fel kell becsülni és le kell vonni belőle az esetleges hiteleket és adósságokat (ha vannak). Ezeket az eljárásokat jellemzően a bíróság és a bíróság által kijelölt felek folytatják le. Az Önt megillető részesedés mértéke a rokonsági foktól és a hagyatékra jogosult többi örökös számától függ. A bírósági eljárások lezárását követően a bíróság felosztja a hagyatékot és Ön ekkor kapja meg az örökségét.
Lehet adósságot is örökölni?
Nem. Általában a bíróság a hagyatékot az összes tartozás kiegyenlítése után osztja fel. Illetve bármilyen hagyatékot bármikor visszautasíthat, így nem keletkezhet fizetési kötelezettsége.
Az örökség ingó vagy ingatlan vagyon? Mi történik az örökhagyó ingó vagyonával?
A hagyaték olyan vagyontárgyak összessége, amelyben ingatlanok és ingóságok egyaránt szerepelhetnek. Ezenkívül tartalmazhat követeléseket, tartozást, vagyoni jogokat (pl. szerzői jog). Nem tartozik a hagyatékhoz, de ha másként nem rendelkeztek róla, akkor az örökös utódlási jogra is igényt tarthat (pl. biztosítás, nyugdíjalap stb.) Az elhunyt meglévő ingóságai a hagyatéki eljárás során kerülnek az örökös számára átadásra. Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy az ingatlanokat a hagyatéki eljárás során értékesítik annak érdekében, hogy megőrizzék az adott időpontban érvényes piaci értékét. Magyar hagyatéki eljárások esetén ha az ingatlan még nem került értékesítésre és az örökösök szeretnék azt eladni, akkor a Családfa Kft. segít az ingatlan értékesítésében.

Írjon nekünk!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

Nemzetközi örököskutató iroda.
Alapító tagja az Örököskutatók
Magyarországi Egyesületének.

(A Családfa Kft. a Budapesti Cégbíróságon
a 01 09 673 772 számon van bejegyezve)

régi fotók egy asztalon
Irodánk:

1036 Budapest, Bécsi út 83.

Levelezési cím:

1301 Budapest, Pf. 72.

Telefon:

(+36 1) 453 7020

E-mail:

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-ikon linkedin-ikon
Családfa Kft.

Adatkezelési tájékoztató

GY.I.K.

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-tagság logo