Řízení o pozůstalosti


Často kladené dotazy

Jak a proč jste mě kontaktovali?
Po obdržení žádostí o výzkum od našich partnerů nebo po nalezení potenciálně vhodných případů s nevyřešenou pozůstalostí okamžitě začneme zkoumat rodinnou historii zesnulého. Po důkladném výzkumu jsme vás kontaktovali, abychom vás informovali o probíhajícím dědickém řízení a o tom, že můžete mít nárok na dědictví nebo jeho část.
Nikdy jsme o zmíněném příbuzném neslyšeli. Jak je to možné?
Ano, i to je možné. Může se stát, že příbuzné rodiny z určitých důvodů již před nějakou dobou ztratily kontakt a následující generace o tom již nevědí nebo si to nepamatují. V takových případech se opíráme o výzkum a dokládáme příbuzenský vztah mezi rodinami a jejich příslušníky.
Zesnulého neznám, proč mám dědit?
V závislosti na právním řádu v jednotlivých zemích zákon určuje, kdo a jak může dědit. Pokud jste jedním z nejbližších žijících příbuzných zesnulého, pak máte ze zákona nárok na část pozůstalosti děděné ze zákona, a ne na základě závěti.
Proč mě oslovuje maďarská firma, když můj příbuzný zemřel jinde? (ve Spojených státech, Evropě apod.)
Family Tree Ltd. spolupracuje se všemi velkými firmami zabývajícími se vyhledáváním dědiců ve Spojených státech i Evropě. Když naši partneři začnou pracovat na určitém případu a průzkum je zavede do Evropy, do postsovětského regionu atd., pomáháme jim s výzkumem a prováděním následných kroků.
Proč mi nemůžete sdělit přesné informace o pozůstalosti?
Abychom ochránili sebe i naši práci, nemůžeme vám sdělit veškeré informace o případu, dokud s našimi klienty nepodepíšeme příslušnou smlouvu.
Jak poznám, že mě vaše firma nechce podvést?
Family Tree Ltd. je jednou z předních společností zabývajících se v Evropě vyřizováním pozůstalosti a vyhledáváním dědiců a má více než 30 let zkušeností. V průběhu let jsme stovkám lidí pomohli získat majetek, na který měli nárok. Tito klienti nám následně poskytli doporučení a reference. Pročtěte si uvedená doporučení, kontaktujte naše bývalé klienti a požádejte je o reference.
Jaký druh smlouvy podepisuji a jak dostanete za své služby zaplaceno?
Family Tree Ltd. nabízí smlouvy o podílové odměně vázané na výsledek v dané věci a hradí veškeré náklady v průběhu celého procesu. Předem společnosti Family Tree Ltd. nic neplatíte. Odměnu obdržíme až po úspěšném završení případu. Pokud z nějakého důvodu žádnou část pozůstalosti nezískáte, odměnu nedostaneme.
Jak dlouho řízení o pozůstalosti trvá?
Doba trvání pozůstalostního řízení se případ od případu liší. Závisí to rovněž na mnoha různých faktorech, jako je příslušná jurisdikce, dostupnost důkazních materiálů apod. Obecně celý tento proces trvá 1,5 až 2 roky.
Kolik přesně zdědím a kdy dědictví dostanu?
Podíl z pozůstalosti, na který máte nárok, se určí v souladu s platnými právními předpisy a na základě rozhodnutí soudu. Na samém začátku pozůstalostního řízení nemusí být přesná hodnota dědictví známa. Je potřeba pozůstalost nejprve vyhodnotit a ocenit a odečíst případné závazky a dluhy. Uvedené obvykle provádí soud a soudem určené osoby. Výše podílu, na který máte nárok, závisí na stupni příbuznosti a počtu dalších oprávněných dědiců. Na konci soudního řízení soud pozůstalost rozdělí a teprve tehdy obdržíte své dědictví.
Dědí se dluhy?
Ne. Soud pozůstalost obvykle rozdělí až po uhrazení všech závazků.
Skládá se pozůstalost z movitého nebo nemovitého majetku?
Co se stane s osobním majetkem zůstavitele? Pozůstalost je souhrn majetku zahrnující nemovitosti i movitý majetek. Kromě toho může zahrnovat pohledávky, závazky i vlastnická práva (např. autorská práva). Součástí dědictví nejsou další práva, která na jiné osoby přecházejí jiným způsobem než děděním, ale dědic se jich může domáhat (např. pojištění, penzijní fond atd.). Soukromý majetek zesnulého přechází na dědice v řízení o pozůstalosti. Na základě příslušného rozhodnutí přecházejí úmrtím zesnulého vlastnická práva k pozůstalosti na dědice. V některých situacích může během pozůstalostního řízení dojít k prodeji nemovitosti, aby byla zachována její aktuální tržní hodnota. Pokud k prodeji nemovitosti nedošlo a dědicové si přejí nemovitost prodat, Family Tree Ltd. s prodejem nemovitosti pomůže.

Napište nám!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Mezinárodní kancelář zabývající se výzkumem souvisejícím s vyřizováním pozůstalosti, spoluzakladatel Maďarské asociace pro vyhledávání dědiců (společnost Családfa Kft. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Budapešti pod číslem 01 09 673 772)

old photos on a desk
Naše kancelář:

Bécsi út 83, Budapešť, Maďarsko 1036

Poštovní adresa:

1301 Budapešť, Pf. 72.

Tel. č.:

(+36 1) 453 7020

E-mail:

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Családfa Kft.

Zásady ochrany osobních údajů

Často kladené dotazy

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo