אשרור ירושה


שאלות נפוצות

איך ומדוע התקשרתם אלי

כשאנו מקבלים בקשות מחקר משותפינו או כשאנו מאתרים תיקים בעלי סיכוי פוטנציאלי, מייד אנו מתחילים לחקור את ההיסטוריה המשפחתית של הנפטר. אחרי מחקר מעמיק ומקיף התקשרנו אליך כדי ליידע אותך על התיק הקיים ולהודיע לך שאתה עשוי להיות זכאי לירושה או לחלק ממנה.

מעולם לא שמעתי על קרוב המשפחה הזה, איך ייתכן הדבר

כן, גם זו אפשרות. לעתים קורה שמשפחות מאבדות קשר עם קרובים למשך תקופה ממושכת לפני שצצות הנסיבות השונות ולכן הדורות הבאים עלולים לא לדעת או לזכור. במקרים כאלה אנו מסתמכים על המחקר שלנו ומציגים בפני הקרובים איך הם קשורים זה לזה.

אינני מכיר את הנפטר, למה שאירש אותו

לפי תחומי השיפוט של המדינות, החוק מכתיב מי מבחינה חוקית זכאי לרשת ובאלו אחוזים או חלקים. אם אתה במקרה הקרוב החי בדרגת הקירבה הגבוהה ביותר אל הנפטר, אתה זכאי מבחינת החוק לחלק מנכסיו.

מדוע מתקשרת אלי חברה הונגרית אם הקרוב שלי נפטר במקום אחר (ארה''ב או אירופה וכו')
עץ המשפחה עובדת עם כל החברות הגדולות לחיפוש יורשים בארה"ב ובאירופה. כששותפינו מתחילים לעבוד על תיק ספציפי והמחקר מוביל לאירופה, לברית המועצות לשעבר או למקומות כגון אלה, אנו מושיטים סיוע במחקר ובכל התהליכים הבאים אחריו.
מדוע אינני יכול לדעת את הפרטים המדוייקים של הנכס או הנחלה
כדי להגן על עצמנו ועל עבודתנו, איננו יכולים לחשוף את כל פרטי הנכס או הנחלה עד לחתימת ההסכם עם לקוחותינו.
איך אדע שהחברה שלכם איננה תרמית

עץ המשפחה בע"מ היא אחת החברות המובילות לחקר ירושות וחיפוש יורשים באירופה, עם נסיון בן יותר מ-30 שנה. במהלך השנים עזרנו למאות אנשים לקבל את הנכסים המגיעים להם, והם ממליצים עלינו בנדיבות ומעידים עלינו. אנו מעודדים אותך לקרוא את העדויות שלהם, ליצור קשר עם לקוחותינו לשעבר ולבקש מהם הפניה אם אתה מעוניין.

הו סוג ההסכם שעליו אני חותם ואיך אתם מקבלים תשלום עבור השירותים שלכם
עץ המשפחה בע"מ מציעה הסכמים תלויי-הצלחה ולוקחת על עצמה את כל ההוצאות לאורך התהליך בשלמותו. אינך צריך לשלם מראש דבר לחברת עץ המשפחה בע"מ. אנו מקבלים את התשלום רק אחרי שהתיק נסגר בהצלחה. אם מסיבה כלשהי אינך מקבל שום חלק בירושה, גם אנחנו איננו מקבלים.
כמה זמן אורך תהליך אשרור הירושה
הזמן משתנה מתיק לתיק. הדבר תלוי בגורמים שונים כמו תחום השיפוט, זמינות המסמכים המהווים ראיה וכדומה. בדרך כלל ההליכים הללו אורכים בערך שנה וחצי עד שנתיים מתחילתם ועד סיומם.
כמה בדיוק אירש ומתי אקבל את הנכס
החלק המגיע לך ייקבע ע"י החוקים הקיימים ובית המשפט. בתחילת התהליך של אשרור הירושה ייתכן שהשווי המדוייק של הנכס לא יהיה ידוע. הנכס חייב לעבור הערכה ושמאות וייתכן שיש לנכות מערכו (אם קיימים) חובות ומשכנתא.. ההליכים האלה מנוהלים בדרך כלל ע"י בית המשפט ונציגים שמונו מטעמו. הסכום של החלק שאתה זכאי לו תלוי בדרגת הקירבה ובמספר היורשים הנוספים הזכאים לחלקים מאותו נכס. עם סיום ההליכים, מחלק בית המשפט את הנכס וזהו הזמן שבו תקבל את הירושה שלך.
האם אפשר לרשת חובות
לא. בדרך כלל בית המשפט מחלק את הרכוש אחרי שכל החובות החלים עליו שולמו.
האם הירושה היא רכוש אישי או נדל''ן? מה קורה עם הרכוש האישי
הנחלה היא מערכת של נכסים הכוללת גם נדל"ן וגם מיטלטלין. בנוסף היא עשויה לכלול גם תביעות, חובות, זכויות רכושיות (לדוגמא, זכויות יוצרים). היא אינה שייכת לרכוש, אבל אם לא צויין אחרת, רשאי היורש לתבוע זכויות נוספות (למשל, ביטוח, קרן פנסיה וכד'). הרכוש הפרטי של המנוח ניתן ליורש בהליכי אשרור הירושה. זה פשוט נתון, שעם פטירת המנוח, מועברת הבעלות על עזבונו אל היורש. במצבים מסויימים אפשר למכור את הנדל"ן במהלך התהליך המשפטי כדי לשמור על ערכו בשוק באותה עת. עם זאת, אם הנדל"ן לא נמכר והיורשים מעוניינים למכור אותו, תסייע עץ המשפחה בע"מ במכירת הנכס הנדלני.

כתבו לנו!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – עץ המשפחה בע''מ.

 

– משרד בינלאומי למחקר ירושות וצוואות, מייסד-שותף של האגודה ההונגרית לחיפוש יורשים (עץ המשפחה בע''מ רשומה תחת המספר 01 09 673 772 בבית המשפט לרישומים, בודפשט)

old photos on a desk
:משרדנו

Bécsi út 83, Budapest, Hungary 1036

:כתובת למכתבים

1301 Budapest, Pf. 72.

:טלפון

(+36 1) 453 7020

:דוא''ל

probate@familytree.hu

:אתר

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Családfa Kft.

מדיניות הפרטיות

שאלות נפוצות

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo