Ostavinski postupak


Često postavljena pitanja

Kako i zašto ste me kontaktirali?
Nakon što nam naši partneri pošalju zahtev za istraživanje ili nakon što odredimo da postoji potencijalno izvodljiv ostavinski slučaj, odmah pokrećemo istraživanje porodične istorije preminule osobe. Nakon temeljno obavljenog istraživanja, kontaktiramo vas da bismo vas obavestili o postojanju ostavinskog postupka, kao i da vi možda imate pravo na delimično ili potpuno nasleđivanje zaostavštine.
Ja nikad nisam čuo za tog rođaka, kako je to moguće?
Da, to je moguće. Ponekad se desi da su porodice rođaka izgubile kontakt jedni sa drugima u prošlosti iz različitih razloga, te da naredne generacije to ne znaju ili se ne sećaju. U tim slučajevima mi se oslanjamo na naše istraživanje i dokazujemo kako su porodice i rođaci povezani.
Ne poznajem preminulog, zašto bih ja nasledio?
U zavisnosti od sudske nadležnosti te zemlje, zakon diktira ko i koliko može da nasledi. Ukoliko se desi da ste vi jedan od najbližih živih rođaka preminule osobe, tada po zakonu imate prava na udeo zaostavštine bez testamenta.
Zašto mi se obraća jedna mađarska firma ako je moj rođak preminuo u nekoj drugoj zemlji (SAD, Evropa ili drugo)?
Family Tree Litd. sarađuje sa svim većim kompanijama u SAD i Evropi koje se bave traženjem naslednika. Kada naši partneri započnu rad na određenom slučaju i njihovo istraživanje vodi do Evrope, zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza i drugih lokacija, mi im pružamo asistenciju pri istraživanju i svih narednih procedura.
Zašto ne mogu da znam tačne detalje koji se tiču zaostavštine?
Kako bismo zaštitili nas i naš rad, sve detalje tog slučaja ne možemo da otkrijemo dok ne potpišemo ugovor sa našim klijentima.
Kako mogu da znam da vaša kompanija nije prevarantska?
Family Tree Ltd. je jedna od vodećih kompanija koja se bave traženjem naslednika i ostavinskim postupcima u Evropi, sa iskustvom od preko 30 godina. Tokom svih ovih godina pomogli smo stotinama ljudi da dobiju svoju imovinu i oni su nas sa zadovoljstvom preporučili i napisali svedočenja. Preporučujemo vam da pogledate svedočenja naših klijenata, kontaktirate naše stare klijente i pitate za preporuku ukoliko želite.
Koju vrstu ugovora potpisujem sa vama i kako ćete biti plaćeni za vaše usluge?
Family Tree Ltd. pravi uslovljene ugovore sa potencijalnom naknadom i preuzima sve troškove tokom celog procesa. Ve ne treba da platite ništa unapred kompaniji Family Tree Ltd. Našu naknadu za usluge naplaćujemo tek kada je slučaj uspešno zaključen. Ukoliko iz nekog razloga vi ne dobijete vaš deo zaostavštine, ni mi nećemo biti plaćeni.
Koliko dugo traje ostavinski postupak?
Vreme trajanja zavisi od slučaja do slučaja. Takođe, zavisi od brojnih faktora, kao što su nadležna jurisdikcija, dostupnost dokumenata koji služe kao dokaz, itd. Proces uglavnom traje između godinu i po i dve godine od samog početka do kraja.
Koliko tačno ću da nasledim i kada ću da primim svoje nasledstvo?
Udeo koji vi nasleđujete određuju važeći zakoni i sud. U samom početku ostavinskog postupka tačna vrednost zaostavštine možda se ne zna. Zaostavština mora da se proceni i vrednuje, kao i da se od nje oduzmu potraživanja i dugovi (ukoliko postoje). Ove procese uglavnom sprovodi sud ili neka treća strana koju sud odredi. Iznos vašeg dela zavisi od stepena srodstva i broja ostalih naslednika koji imaju pravo na istu zaostavštinu. Onda kada se završe sudske rasprave, sud dodeljuje zaostavštinu i tada dobijate vaše nasleđe.
Da li je moguće naslediti dug?
Ne. Uglavnom, sud dodeljuje ostavinu tek onda kada su dugovi isplaćeni.
Da li je nasleđe pokretna imovina ili nekretnina?
Šta se dešava sa pokojnikov pokretnom imovinom? Zaostavština je skup imetka, koji obuhvata nekretnine i pokretnu imovinu. Dodatno, može da uključi potraživanja, dugove, pravo svojine (npr. autorsko pravo). Iako ne pripada zaostavštini, ukoliko nije drugačije naznačeno, naslednik može da zatraži reverziju (npr. prenos osiguranja, penzije i drugo). Privatna svojina preminule osobe se dodeljuje nasledniku u ostavinskoj raspravi. Ovo je samo u slučaju kada se sa smrću pokojnika pravo vlasništva nad nasledstvom prosleđuje na naslednika. U ponekim situacijama, nekretnina može biti prodata tokom ostavinskog postupka kako bi se sačuvala njena tržišna vrednost u datom trenutku. Međutim, ukoliko nekretnina ne bude još uvek prodata i naslednici žele da je prodaju, Family Tree Ltd. će pomoći oko prodaje nekretnine.

Pišite nam!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Međunarodni biro za ostavinska istraživanja. Suosnivač Međunarodne asocijacije za traženje naslednika. (Családfa Kft. je registrovan pod brojem 01 09 673 772 u Sudskom registru u Budimpešti)

Familytree Ltd.
Naša kancelarija:

Bécsi út 83, Budapest (Budimpešta),
Hungary (Mađarska) 1036

Adresa za slanje pošte:

1301 Budapest, Pf. 72.

Telefon::

(+36 1) 453 7020

Imejl pošta: :

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Family Tree Ltd.

Politica de confidențialitate

Često postavljena pitanja

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo