Dedičské konanie


Často kladené otázky

Ako a prečo ste ma kontaktovali?
Po tom, ako sme dostali od našich partnerov žiadosť o vykonanie genealogického výskumu alebo o vyhľadanie potenciálnych prípadov pre riešenie pozostalosti, okamžite sme začali výskum v rodinnej histórii zosnulého. Po vykonaní dôsledného výskumu sme vás kontaktovali, aby sme vás informovali o tom, že prebieha dedičské konanie a že by ste mohli mať nárok na časť, alebo na celý dedený majetok.
Nikdy som o takom príbuznom nepočul. Ako je to možné?
Áno, aj to sa môže stať. Niekedy sa stáva, že rodiny ešte pred mnohými rokmi z rôznych dôvodov stratili so svojimi príbuznými kontakt a nasledujúce generácie si ich už nemuseli pamätať. V takých prípadoch sa spoliehame na náš výskum, aby sme dokázali vzťah s dávno stratenými príbuznými.
Nepoznám zosnulého, prečo by som dedil?
V závislosti od príslušnej jurisdikcie danej krajiny, zákon určí, kto a koľko môže zdediť. Ak ste náhodou jedným z najbližších žijúcich príbuzných zosnulého, zo zákona máte nárok na časť majetku, ktorý nebol zahrnutý do závetu.
Prečo ma kontaktuje maďarská firma, ak môj príbuzný zomrel inde? (V USA, Európe, atď.)
Family Tree Ltd. spolupracuje so všetkými veľkými spoločnosťami, zameranými na vyhľadávanie dedičov v Spojených štátoch amerických a Európe. Keď naši partneri začnú pracovať na konkrétnom prípade a ich výskum ich privedie do Európy, bývalého Sovietskeho zväzu a ďalších oblastí, poskytneme im pomoc pri výskume a všetkých ďalších procedúrach.
Prečo nemôžem poznať presné detaily o dedičstve?
V záujme ochrany nás a našej práce, nemôžeme prezradiť všetky podrobnosti o prípade až do podpísania dohody s klientom.
Ako viem, že vaša spoločnosť nie je hoax?
Family Tree Ltd. je jednou z vedúcich spoločností v Európe, zameraných na riešenie pozostalostí a vyhľadávanie dedičov, s viac ako 30-ročnými skúsenosťami. Počas tohto obdobia sme pomohli stovkám ľudí dostať sa k ich majetkom a oni nám veľkoryso napísali poďakovania a odporúčania. Ak máte záujem, neváhajte si prečítať tieto svedectvá a skontaktovať našich predošlých klientov a popýtať sa na nás.
Akú dohodu podpisujem a ako budete zaplatení za vaše služby?
Family Tree Ltd. ponúka dohody o podiele z dedičstva a berie na seba všetky náklady na celý proces. Spoločnosti Family Tree Ltd. nemusíte platiť nič vopred. Našu odmenu dostaneme iba po tom, ako sa prípad úspešne uzavrie. Ak z akýchkoľvek dôvodov nedostanete z pozostalosti zaplatený nijaký podiel, nedostaneme ho ani my.
Ako dlho trvá dedičské konanie?
Trvanie sa líši od prípadu k prípadu. Závisí to tiež od rôznych faktorov, ako napríklad príslušná jurisdikcia, dostupnosť dôkazných dokumentov, a pod. Vo všeobecnosti tieto konania trvajú okolo jeden a pol až dva roky od začiatku až do ich ukončenia.
Koľko presne zdedím a kedy sa dostanem k majetku?
Podiel, na ktorý máte nárok, stanovia príslušné zákony a súd. Môže sa stať, že presná čiastka nebude známa ani na začiatku dedičského konania. Majetok je potrebné ohodnotiť a naceniť a je možné, že z neho bude nutné odpočítať prípadné úvery či dlžoby. Tieto úkony sú obyčajne riadené súdom a súdom určenými stranami. Veľkosť podielu, na ktorý máte nárok, závisí od blízkosti príbuzenského vzťahu a od počtu ďalších dedičov, ktorí majú nárok na ten istý majetok. V momente, keď sa ukončí súdny proces, súd rozdelí majetok a vy dostanete svoje dedičstvo.
Je možné zdediť dlh?
Nie. Obyčajne súd rozdelí majetok po tom, ako sú všetky dlhy vyplatené.
Je dedičstvom hnuteľný, alebo nehnuteľný majetok? Čo sa stane s hnuteľným majetkom zosnulého?
Majetok predstavujú aktíva pozostalosti, v ktorých je zahrnutý hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Okrem toho, môžu obsahovať tiež nároky, dlžoby či vlastnícke právo (napr. copyright). Ak nie je špecifikované inak, dedič môže požiadať tiež o majetkové práva (napr. peňažné nároky z poistenia, z penzijného fondu, atď.), aj keď tie priamo nepatria do majetku. Súkromné vlastníctvo zosnulého je odovzdané dedičom v rámci dedičského konania. Nie je ale pravidlom, že smrťou sa vlastníctvo dedičstva prenáša zo zosnulého na dedičov. V niektorých situáciách sa nehnuteľný majetok počas dedičského konania predá, aby sa uchovala jeho trhová hodnota z času ohodnotenia. Avšak ak sa nehnuteľný majetok nepredá, no jeho dedičia sa ho rozhodnú predať, Family Tree Ltd. im pri predaji pomôže.

Napíšte nám!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Medzinárodná kancelária pre skúmanie pozostalostí, spoluzakladateľ Maďarskej asociácie pre vyhľadávanie dedičov (Spoločnosť Családfa Kft. je registrovaná na registračnom súde v Budapešti pod číslom 01 09 673 772)

old photos on a desk
Naše sídlo:

Bécsi út 83, Budapešť, Maďarsko 1036

Poštová adresa:

1301 Budapešť, Pf. 72.

Telefón:

(+36 1) 453 7020

E-mail:

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Családfa Kft.

Zasady ochrany osobnych udajov

Často kladené otázky

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo