O NÁS


Family Tree Ltd.

Naša práca v oblasti riešenia dedičských konaní a genealogického výskumu nás počas viac ako 30 rokov vybavila expertnými znalosťami. Hlavným zameraním spoločnosti Family Tree Ltd. je hľadanie pozostalých a ich oprávnené spájanie s majetkami, ktoré si nik nenárokuje. S týmto cieľom berieme na seba všetky povinnosti od kontaktovania hľadaného dediča, až po skompletizovanie všetkých dokumentov, potrebných pre finančné vysporiadanie. Počas tohto procesu berieme na seba riziká a hradíme všetky výdavky spojené s konaním. Vďaka našej rozsiahlej sieti spolupracovníkov dokážeme nájsť a zastupovať dedičov v takmer všetkých častiach sveta. Náš tím má potrebnú odbornú, právnickú spôsobilosť viesť dedičské konania v Maďarsku, Západnej Európe a Severnej Amerike. Family Tree s.r.o. sa riadi najvyššími štandardmi zachovania mlčanlivosti a všetky informácie spracúva v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR).
Gergely Galovics - György Eötvös
Gergely Galovics –
Generálny riaditeľ
a konateľ
Family Tree Ltd.
György Eötvös –
Partner a konateľ,
zakladateľ
Family Tree Ltd.

Napíšte nám!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Medzinárodná kancelária pre skúmanie pozostalostí, spoluzakladateľ Maďarskej asociácie pre vyhľadávanie dedičov (Spoločnosť Családfa Kft. je registrovaná na registračnom súde v Budapešti pod číslom 01 09 673 772)

old photos on a desk
Naše sídlo:

Bécsi út 83, Budapešť, Maďarsko 1036

Poštová adresa:

1301 Budapešť, Pf. 72.

Telefón:

(+36 1) 453 7020

E-mail:

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Családfa Kft.

Zasady ochrany osobnych udajov

Často kladené otázky

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo