Vitajte vo Family Tree Ltd.!


Vyhľadávanie dedičov a

riešenie pozostalostí

v Strednej a Východnej Európe

Vitajte vo Family Tree Ltd.!


Vyhľadávanie dedičov a

riešenie pozostalostí

v Strednej a Východnej Európe

FAMILY TREE LTD.

„Spájame dedičov s ich majetkami od roku 1991“

 

Family Tree Ltd. založil v roku 1991 György Eötvös a už viac ako tri desaťročia je vedúcou spoločnosťou v oblasti vyhľadávania dedičov v Strednej a Východnej Európe.

Naša spoločnosť zisťuje totožnosť a kontaktuje potenciálnych dedičov, ktorí nie sú známi súdom, ani notárskym úradom. Prostredníctvom našej dôkladnej práce a výskumu chceme zabezpečiť, aby potenciálni dediči dostali to, čo im právom patrí.

Hlavnými geografickými oblasťami nášho výskumu sú Stredná a Východná Európa, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a Izrael. Máme pobočky v Budapešti, Varšave a Rumunsku, ale naši výskumníci pracujú po celom regióne.
Family Tree Ltd. je zakladajúcim členom Maďarskej asociácie pre vyhľadávanie dedičov.

7
George Eötvös

György Eötvös –
Partner a konateľ, zakladateľ Family Tree Ltd.

Úspešne vyriešené prípady

Vďační klienti

Vďační klienti

familytree

genealogického výskumu

O NÁS

Naša práca v oblasti riešenia dedičských konaní a genealogického výskumu nás počas viac ako 30 rokov vybavila expertnými znalosťami. Hlavným zameraním spoločnosti Family Tree Ltd. je hľadanie pozostalých a ich oprávnené spájanie s majetkami, ktoré si nik nenárokuje. S týmto cieľom berieme na seba všetky povinnosti od kontaktovania hľadaného dediča, až po skompletizovanie všetkých dokumentov, potrebných pre finančné vysporiadanie. Počas tohto procesu berieme na seba všetky riziká a hradíme všetky výdavky spojené s konaním. Vďaka našej rozsiahlej sieti spolupracovníkov dokážeme nájsť a zastupovať dedičov v takmer všetkých častiach sveta. Náš tím má potrebnú odbornú, právnickú spôsobilosť viesť dedičské konania v Maďarsku, Západnej Európe a Severnej Amerike. Family Tree s.r.o. sa riadi najvyššími štandardmi zachovania mlčanlivosti a všetky informácie spracúva v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR).

DEDIČSKÉ KONANIE

Dedičské konanie je obyčajne dôkladným, zdĺhavým a komplikovaným procesom. Vo Family Tree Ltd. sa počas tohto procesu usilujeme poskytnúť našim klientom tie najkvalitnejšie služby.

Pre lepšie pochopenie toho, ako dedičské konanie vo Family Tree Ltd. vyzerá, načrtneme vám hlavné kroky tohto procesu:

ODPORÚČANIA

„Chcem sa poďakovať celej vašej skvelej spoločnosti za dobrú, veľmi zodpovednú a obetavú prácu a do budúcna zaželať veľmi veľa úspechov.“

Jolana Klamarčíková (SK)

„Táto spoločnosť preukázala vysokú profesionalitu, obrovskú ochotu a výdrž pri hľadaní pozostalých a vybavovaní všetkých formalít.“

Andrej Erdelyi (SK)

„S vybavovaním celej agendy som bola spokojná. Viem pochopiť množstvo práce spočívajúcej vo vyhľadávaní dedičov, riešení dedičských otázok. Vyjadrujem týmto spokojnosť s vybavením pozostalostnej agendy…“

Darina Tallová (SK)

NÁŠ TÍM

Zoznámte sa s našim tímom!

Napíšte nám!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Medzinárodná kancelária pre skúmanie pozostalostí, spoluzakladateľ Maďarskej asociácie pre vyhľadávanie dedičov (Spoločnosť Családfa Kft. je registrovaná na registračnom súde v Budapešti pod číslom 01 09 673 772)

old photos on a desk
Naše sídlo:

Bécsi út 83, Budapešť, Maďarsko 1036

Poštová adresa:

1301 Budapešť, Pf. 72.

Telefón:

(+36 1) 453 7020

E-mail:

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Családfa Kft.

Zasady ochrany osobnych udajov

Často kladené otázky

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo