Dedičské konanie


Čo je dedičské konanie?

Dedičské konanie je zvyčajne dôkladným, zdĺhavým a komplikovaným procesom. Vo Family Tree s.r.o. sa počas neho usilujeme poskytnúť našim klientom tie najkvalitnejšie služby.

Pre lepšie pochopenie toho, ako dedičské konanie vo Family Tree Ltd. vyzerá, načrtneme vám hlavné kroky tohto procesu:

7

Krok 1: Ak zosnulá osoba pred úmrtním nespísala závet alebo neurčila svojich dedičov, na dedičstvo môžu mať nárok aj vzdialenejší príbuzní. Ak vznikne predpoklad, že príbuzní zosnulého by mohli pochádzať zo Strednej či Východnej Európy, naši zahraniční partneri posunú prípad nám, aby sme vo Family Tree Ltd. uskutočnili príslušný výskum s cieľom nájsť potenciálnych dedičov.
Krok 2: Náš proces sa začína dôkladným genealogickým pátraním, skúmaním pôvodu rodiny. V prípade, že sa Family Tree Ltd. podarí nájsť vzdialených príbuzných (potenciálnych dedičov), naša spoločnosť ich skontaktuje, overí si ich vzťah k zosnulému a informuje ich o otvorenom dedičskom konaní.
Krok 3: Ak sa Family Tree Ltd. podarí príbuzných nájsť a skontaktovať, ponúkneme im naše služby: vykonávame kompletný genealogický výskum, vyhľadávame a zhromažďujeme všetky potrebné dôkazné dokumenty pre dedičské konanie, ako aj zabezpečujeme všetky potrebné preklady, potvrdenia a apostily.
Následne s pomocou našich partnerov a partnerských právnických kancelárií zastupujeme dedičov pred príslušným súdom. Počas celého procesu dediči nečelia nijakým nákladom či riziku.
Krok 4: Po podpísaní dohody s potenciálnymi dedičmi o podiele z pozostalosti, Family Tree Ltd. preberie na seba všetky výdavky a riziká, spojené s dedičským konaním od začiatku až po jeho úplné uzavretie. Tieto výdavky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na: poplatky za výskum, preklady a overovanie dokumentov, ako aj poplatok za zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom a súdom.
Krok 5: Nasledujúca časť tohto procesu môže zabrať viac času (obyčajne okolo dvoch rokov). Family Tree Ltd. bude potenciálnych dedičov počas tohto obdobia priebežne informovať o stave ich prípadu. V určitých prípadoch dediči môžu byť oslovení, aby prišli na súd vypovedať; v takých prípadoch Family Tree Ltd. hradí všetky súvisiace náklady (víza, letenky, ubytovanie, atď.).
Krok 6: Po úspešnom uzavretí prípadu, dediči nadobudnú svoje dedičstvo, z ktorého Family Tree Ltd. dostane vopred dohodnutý podiel. Ak sa prípad z akéhokoľvek dôvodu neuzavrie v prospech nášho klienta, Family Tree Ltd. nemá (podľa dohody o podiele z dedičstva) nárok na žiaden honorár.
Náš tím vám rád vysvetlí podrobnosti tohto procesu a odpovie na vaše prípadné otázky.
Môžete nás kontaktovať e-mailom, alebo prostredníctvom našej webstránky v časti „Kontaktujte nás“

Napíšte nám!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Medzinárodná kancelária pre skúmanie pozostalostí, spoluzakladateľ Maďarskej asociácie pre vyhľadávanie dedičov (Spoločnosť Családfa Kft. je registrovaná na registračnom súde v Budapešti pod číslom 01 09 673 772)

old photos on a desk
Naše sídlo:

Bécsi út 83, Budapešť, Maďarsko 1036

Poštová adresa:

1301 Budapešť, Pf. 72.

Telefón:

(+36 1) 453 7020

E-mail:

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Családfa Kft.

Zasady ochrany osobnych udajov

Často kladené otázky

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo