Řízení o pozůstalosti


Co je řízení o pozůstalosti?

Vyřízení pozůstalosti je obvykle mimořádně pečlivým, dlouhým a komplikovaným procesem. Ve společnosti Family Tree Ltd. klademe důraz na poskytování těch nejlepších služeb našim klientům v průběhu tohoto procesu.

Pro lepší představu, jak vyřízení pozůstalosti ve společnosti Family Tree Ltd. vypadá, uvádíme hlavní kroky, z nichž se tento proces skládá:

7

1. krok: Když někdo zemře bez závěti nebo určených dědiců, na pozůstalost mohou mít nárok vzdálenější příbuzní. Jestliže se předpokládá, že rodina zesnulého může pocházet ze střední a východní Evropy, naši zahraniční partneři se na nás obrátí a Family Tree Ltd. provede příslušný výzkum s cílem najit potenciální dědice.
2. krok: Naše práce začíná pečlivým genealogickým průzkumem, při kterém zkoumáme původ dotyčné rodiny. Podaří-li se najít vzdálené příbuzné (potenciální dědice), naše společnost je osloví, aby ověřila, zda jsou se zesnulým skutečně propojeni, a informuje je o probíhajícím pozůstalostním řízení.
3. krok: Po nalezení a ověření totožnosti vzdáleného příbuzného Family Tree Ltd. následně nabídne své služby: provádíme komplexní výzkum rodinné historie, hledáme a předkládáme veškerý nezbytný důkazní materiál pro soudní řízení o pozůstalosti a zajišťujeme potřebné překlady, osvědčení a apostily. Následně budou dědicové s pomocí našich partnerů a partnerských advokátních kanceláří zastupováni u soudu. Pro dědice je celý tento proces bez nákladů a bez rizika.
4. krok: Po podepsání smlouvy vázané na výsledek v dané věci společnost Family Tree Ltd. hradí veškeré náklady a bere na sebe veškerá rizika související s celým průběhem pozůstalostního řízení. Jedná se mimo jiné o náklady na výzkum, překlady a osvědčení a náklady na právníka specializujícího se na dědické právo.
5. krok: Další část tohoto procesu může trvat delší dobu (obvykle tak dva roky). Během této doby Family Tree Ltd. potenciální dědice průběžně informuje o vývoji případu. V některých případech mohou být dědicové požádáni o podání výpovědi u soudu. V takových případech Family Tree Ltd. hradí veškeré související náklady (víza, letenky, ubytování atd.).
6. krok: Po úspěšném završení pozůstalostního řízení dědic obdrží dědictví, z něhož společnost Family Tree Ltd. obdrží předem dohodnutou odměnu. Jestliže pozůstalostní řízení z nějakého důvodu neskončí ve prospěch klienta společnosti Family Tree Ltd., klient (v souladu s podmínkami smlouvy vázané na výsledek v dané věci) společnosti Family Tree Ltd. žádnou odměnu nevyplácí.
Naši pracovníci vám rádi poskytnou podrobnější informace o celém procesu a zodpoví vaše otázky.
Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím stránky „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách.
Těšíme se na vás i vaše dotazy!

Napište nám!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Mezinárodní kancelář zabývající se výzkumem souvisejícím s vyřizováním pozůstalosti, spoluzakladatel Maďarské asociace pro vyhledávání dědiců (společnost Családfa Kft. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Budapešti pod číslem 01 09 673 772)

old photos on a desk
Naše kancelář:

Bécsi út 83, Budapešť, Maďarsko 1036

Poštovní adresa:

1301 Budapešť, Pf. 72.

Tel. č.:

(+36 1) 453 7020

E-mail:

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Családfa Kft.

Zásady ochrany osobních údajů

Často kladené dotazy

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo