Kako nam je sedište u Budimpešti (Mađarska), veći deo svih naših genealoških istraživanja (istraživanja porekla) je u vezi sa porodičnom istorijom i traženjem porodica koje su povezane sa porodicama u Mađarskoj ili koje vode poreklom iz Mađarske. Prilikom istraživanja...

opširnije