Ostavinski postupak


Da li su vas je kontaktirao
neko iz kompanije
Family Tree Ltd.?

To je sjajna vest! Ako smo vas kontaktirali, to znači da možda imate pravo na deo ili celo nasledstvo, kao i da mi trenutno radimo na identifikovanju i traženju naslednika koji imaju pravo na zaostavštinu bez testamenta.

Family Tree Ltd. je Međunarodni biro za istraživanje naslednika, sa sedištem u Budimpeštu, Mađarska. Od samog osnivanja 1991. godine, Family Tree Ltd. naslednicima i brojnim kompanijama koje se bave ostavinskim postupcima pruža asistenciju visokog kvaliteta od samog početka do kraja procesa. Uobičajeno je da dobijemo zahtev za istraživanje od naših stranih partnera ili mi sami tražimo slučajeve podobne za istraživanje, gde je glavni zadatak izvršiti genealoško istraživanje (istraživanje porekla) i locirati nepoznate naslednike ili informisati poznate naslednike do kojih vlasti nisu u mogućnosti da dopru. Vršimo kompletno istraživanje, skupljanje svih neophodnih dokumentata koji služe kao dokaz i pomažemo oko sudskih rasprava.

Kada identifikujemo i lociramo potencijalne naslednike zaostavštine bez testamenta, onda nudimo naše usluge uz ugovor o uslovljenom honoraru. Nakon što pregledate i prihvatite uslove, možete da potpišete i pošaljete ugovor nazad do Family Tree Ltd.

Važno je da znate da su ugovori koje sklapate sa Family Tree Ltd. potencijalni (uslovljeni), što znači da ukoliko iz bilo kog razloga ne nasledite ništa, mi od vas ne tražimo nikakvu vrstu nadoknade. Naša nadoknada je bazirana potpuno na uspešnom kompletiranju slučaja u procesu. Potencijalni naslednici ulaze u ugovor bez ikakvog rizika, a mi dobijamo našu nadoknadu tek onda kad je slučaj uspešno rešen.

Pišite nam!

family-tree-inverse-logo
FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

 

Međunarodni biro za ostavinska istraživanja. Suosnivač Međunarodne asocijacije za traženje naslednika. (Családfa Kft. je registrovan pod brojem 01 09 673 772 u Sudskom registru u Budimpešti)

Familytree Ltd.
Naša kancelarija:

Bécsi út 83, Budapest (Budimpešta),
Hungary (Mađarska) 1036

Adresa za slanje pošte:

1301 Budapest, Pf. 72.

Telefon::

(+36 1) 453 7020

Imejl pošta: :

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-icon linkedin-icon
Family Tree Ltd.

Politica de confidențialitate

Često postavljena pitanja

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design

apg-member-logo