מדיניות הפרטיות

 Budapest, 20.05.2018. Name of the Data Controller, contacts: • Name of the Data Controller: Family Tree Ltd.  Registered office of the Data Controller: 1036 Budapest, Bécsi út 83. • Mailing address of the Data Controller: 1301 Budapest P.O. Box 72 • E-mail address of the Data Controller: familytree-gdpr@familytree.hu • Phone number of the Data Controller: +36-1-453-7020 • Website of the Data Controller: www.familytree.hu

רקע חוקי, בסיס חוקי, סיווג נתונים ונושאים ומשך הזמן של עיבוד הנתונים
מידע אודות השימוש בעוגיות
מהי עוגיה? מפקח הנתונים משתמש במה שידוע כעוגיה במהלך ביקורך באתר האינטרנט. עוגיות הן מערכי מידע המורכבים מאותיות וספרות שאתר האינטרנט שלנו שולח לדפדפן שלך כדי לשמור על תצורות מסויימות, כדי לאפשר את השימוש באתר וכדי לסייע לנו לאסוף מידע סטטיסטי רלוונטי על המבקרים באתרנו. העוגיות אינן שומרות מידע פרטי ואינן יכולות לזהות מבקרים אינדיבידואליים. העוגיות מורכבות לעתים קרובות מזיהוי ספציפי – רצף סודי ואקראי של מספרים – המאוחסן במכשיר שלך. חלק מהעוגיות נעלמות אחרי שהאתר נסגר, חלק אחר מאוחסנות במחשב שלך לתקופה ארוכה יותר.

רקע חקיקתי והבסיס החוקי הנוגע לעוגיות: עיבוד נתונים מבוסס על חוק 112 משנת 2011 על הזכות להדגדרה-עצמית מידעית ועל חוק חופש המידע (חוק ההגנה על נתונים) וחוק 108 משנת 2001 על היבטים מסויימים של שירותי מסחר אלקטרוני ושירותי חברה מידעיים. הבסיס החוקי הזה לעיבוד מידע הוא ההסכמה שלך בהתאם לסעיף 5(1)(a) של חוק הגנת הנתונים.
התכונות העיקריות של העוגיות שבשימוש האתר שלנו: עוגיות הכרחיות בהחלט: עוגיות אלה חיוניות לשימוש באתר ומאפשרות לך להשתמש בתפקודי הליבה שלו. בלעדיהן לא יהיו זמינות לך רבות מתכונות האתר. אורך החיים של העוגיות מהסוג הזה מוגבל למשך הביקור שלך באתר. עוגיות לשיפור חווית המשתמש: עוגיות אלה אוספות מידע על אתר האינטרנט של המשתמש, כמו למשל באלו דפים הוא ביקר בתדירות הגבוהה ביותר, או אלו מסרים שגויים הוא קיבל מהאתר. עוגיות אלה אינן אוספות מידע מזהה כלשהו על המשתמש, ולכן הן משתמשות במידע גנרי לחלוטין ואנונימי. אנו משתמשים במידע שהן מספקות כדי לשפר את ביצועי האתר. אורך החיים של העוגיות האלה מוגבל למשך הביקור באתר.

למידע נוסף על דרכים למחיקת עוגיות, אנא הקישו על הקישורים הבאים:
◦ Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

◦ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websides-store-on-your-computer

◦ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2.

צרו קשר דרך האתר הטופס באתר יעזור לכם להגיע אל מפקח הנתונים. הקשר המקדים הזה אינו חובה, אלא תכונה לנוחותכם

הנתונים העוברים עיבוד: • שם • כתובת • מס' טלפון משך התהליך: נתונים יעובדו עד שהקשר יושלם. הבסיס החוקי לעיבוד: הסכמתכם המלאה, שאותה אתם יכולים למסור למפקח באמצעות יצירת קשר עם המפקח [עיבוד בהתאם לתנאים של סעיף 6(1)(a) של התקנה]

עיבוד נתונים הקשורים לחשבוניות ויצירת קשר עם הנתונים שעובדו: • שם • כתובת • מקום ותאריך לידה • שם האם משך העיבוד: 8 שנים מתאריך החשבונית וכן מתאריך פקיעת ההסכם. בהתאם לסעיף 169(2) של חוק החשבונאות משנת 2000, כל המסמכים החשבונאיים כולל חשבוניות וקבלות התומכים ישירות או בעקיפין בחשבונאות, חייבים להישמר לפחות 8 שנים. העיבוד מתבסס על חובה חוקית, סעיף 6(1)(c) של תקנות להגנת נתונים, שעל פיו העיבוד הוא חוקי כשהוא נחוץ למילוי חובה חוקית שמפקח הנתונים כפוף לה.

עיבוד נתונים הקשורים לחשבוניות ויצירת קשר עם הנתונים שעובדו: • שם • כתובת • מקום ותאריך לידה • שם האם משך העיבוד: 8 שנים מתאריך החשבונית וכן מתאריך פקיעת ההסכם. בהתאם לסעיף 169(2) של חוק החשבונאות משנת 2000, כל המסמכים החשבונאיים כולל חשבוניות וקבלות התומכים ישירות או בעקיפין בחשבונאות, חייבים להישמר לפחות 8 שנים. העיבוד מתבסס על חובה חוקית, סעיף 6(1)(c) של תקנות להגנת נתונים, שעל פיו העיבוד הוא חוקי כשהוא נחוץ למילוי חובה חוקית שמפקח הנתונים כפוף לה.

אמצעי אבטחת נתונים המפקח על הנתונים מצהיר שנקט באמצעי הגנה מתאימים על נתונים אישיים נגד גישה לנתונים, שינוי, העברה, גילוי, מחיקה או השמדה בלתי מאושרים, וכן מחיקה או נזק בשוגג, וכן חוסר נגישות עקב שינויים בטכנולוגיה שבה נעשה שימוש.

זכויותיכם במהלך ניהול הנתונים בתקופת ניהול הנתונים אתם זכאים: • לקבל מידע • להפעיל את זכותכם לתקן מידע • למחוק מידע • לחסום מידע • להתנגד

אתם רשאים לבקש מידע מהמפקח על הנתונים אודות עיבוד הנתונים האישיים שלכם תוך תקופת העיבוד. המפקח על הנתונים יידע אתכם בכתב, בצורה מובנת, על המידע שעבר עיבוד, על המטרות, הבסיס החוקי ומשך העיבוד, וכמו כן כשהנתונים עובדו עוד, מי הם האנשים שקיבלו את הנתונים ולאלו מטרות, בהקדם האפשרי לאחר בקשתכם ולא יאוחר מ-25 ימים.
אתם רשאים לבקש מהמפקח לתקן את הנתונים האישיים שלכם במהלך תקופת העיבוד. המפקח חייב להיענות לבקשתכם תוך 15 יום לכל המאוחר. בידיכם האפשרות לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלכם, בקשה שהמפקח חייב להיענות לה תוך 15 יום. זכות המחיקה אינה עומדת לכם אם המפקח חייב מבחינת החוק לאחסן את המידע לתקופה נוספת וכן לא במקרים שבהם זכאי המפקח להמשיך לעבד את הנתונים בהתאם לסעיף 6(5) של החוק להגנת הנתונים (למשל בקשר לחשבוניות או הסכמים).

אתם רשאים לבקש מהמפקח לחסום נתונים אישיים אם מחיקה סופית של הנתונים תזיק לאינטרסים לגיטימיים שלמושא הנתונים. הנתונים האישיים הנחסמים בדרך זו עשויים לעבור עיבוד רק כשהמטרה שאסרה על מחיקתם ממשיכה להתקיים.

אתם רשאים להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם: • אם העיבוד או ההעברה של הנתונים האישיים נחוצים רק לשם ציות לחובה חוקית החלה על המפקח או למטרות האינטרסים הלגיטימיים של המפקח, או מקבל הנתונים או צד ג', למעט מקרה של עיבוד שהחוק מחייב ובמקרה המכוסה ע"י סעיף 6(5) של החוק להגנת נתונים; • אם נעשה בנתונים האישיים שימוש או שהם נחשפו ללא הסכמתכם לשיווק ישיר, סקרי דעת-קהל או מחקר מדעי. המפקח על הנתונים חייב לבדוק את התנגדותכם בהקדם האפשרי מתאריך הבקשה, אבל לא יאוחר מ-15 יום, להחליט אם ההתנגדות מוצדקת וליידע אתכם בכתב על החלטתו. אם אין המפקח מציית לבקשת נושא הנתונים לתיקון, חסימה או מחיקה, עליו להודיע לכם בכתב תוך 25 ימים מקבלת הבקשה, או אם הסכים לכך נושא הנתונים, באמצעים אלקטרוניים, על הבסיס העובדתי והחוקי לסירובו להיענות לבקשה לתיקון, חסימה או מחיקה.

סעדים משפטיים: אם אתם מאמינים שהמפקח על הנתונים הפר הוראה חוקית אודות עיבוד נתונים או לא ציית לבקשה, אתם רשאים ליזום מהלך חקירה באמצעות הרשות הלאומית ההונגרית להגנת נתונים ולחופש המידע (כתובת דואר: 1530 Budapest, PO Box 5, דוא"ל: ugyfelszolgalat@naih.hu). מובא בזאת לידיעתכם כי אתם רשאים גם לנקוט צעדים חוקיים נגד המפקח במקרה של הפרת הוראות חוקיות אודות עיבוד מידע או במקרה של אי-היענות לבקשה.

רישום במרשם להגנת נתונים: בהתאם להוראות החוק להגנת נתונים, על המפקח על הנתונים לרשום פעולות מסויימות של עיבוד מידע במרשם להגנת נתונים. שינויים במדיניות הפרטיות: המפקח על הנתונים שומר על זכותו לשנות מדיניות פרטיות זו. אם אתם משתמשים באתר האינטרנט אחרי שהשינויים נכנסו לתוקפם, מהווה השימוש באתר קבלת מדיניות הפרטיות המתוקנת.