Izjava o Zaštiti Privatnosti (Privacy Policy)

Budapest, 20.05.2018.

Ime kontrolora podataka, kontakti:

• Ime kontrolora podataka: Family Tree Ltd.

• Registrirano sjedište kontrolora podataka: 1036 Budapest (Budimpešta), Bécsi út 83.

• Poštanska adresa kontrolora podataka: 1301 Budapest P.O. Box 72

• Elektronička pošta kontrolora podataka: familytree-gdpr@familytree.hu

• Telefonski broj kontrolora podataka: +36-1-453-7020

• Web stranica kontrolora podataka: www.familytree.hu

Pravna pozadina, legalna osnova, kategorije podataka osoba čiji se podaci obrađuju i dužina trajanja obrade podataka

1. Informacije o korištenju kolačića (cookies)

• Što je kolačić? (cookie)? Kontrolor podataka koristi kolačiće tokom vašeg posjeta web-stranici. Kolačići su skupovi informacija koje se sastoje od slova i brojeva, a koje naša web-stranica šalje vašem pretraživaču kako bi spremio određene postavke, olakšao korištenje web-stranice i pomogao oko prikupljanja nekih važnih informacija o posjetiocima. Kolačići ne sadrže privatne podatke i ne identificiraju pojedinačne posjetitelje. Kolačići često obuhvaćaju specifičnu oznaku – tajni, nasumično generirani niz brojeva koji se čuva na vašem uređaju. Neki kolačići nestaju nakon što se zatvori stranica web-sajta, neki se čuvaju na vašem kompjuteru duži vremenski period.

• Zakonodavna i pravna osnova kolačića: Obrada podataka se zasniva na odredbama iz Zakona CXII iz 2011 o Pravu samoodređenja na području informacija i Slobodi pristupa informacijama (Zakon o zaštiti podataka) i Zakona CVIII iz 2001. o Određenim pravnim aspektima usluga e-trgovine i Uslugama informatičkog društva. Zakonska osnova za obrađivanje podataka je u vašem pristanku u skladu sa Odjeljkom 5(1)(a) Zakona o zaštiti podataka.

• Glavne karakteristike kolačića koje koristi naša web-stranica: Isključivo neophodni kolačići: ovi kolačići su neophodni za korištenje web-stranice i dozvoljavaju vam da koristite njegove ključne funkcije. Bez ovih kolačića niste u mogućnosti koristiti većinu funkcija web-stranice. Trajanje ovog tipa kolačića je ograničeno na trajanje vašeg posjeta. Kolačići koji poboljšavaju korisničko iskustvo: ovi kolačići skupljaju informacije o web-stranici korisnika, kao što su koje stranice posjećuju češće i koje poruke o greškama im šalje web-stranica. Ovi kolačići ne skupljaju nikakve podatke koji bi mogli da identificiraju korisnika, što znači da koriste potpuno generičke, anonimne podatke. Podatke koji nam oni pružaju koristimo kako bi poboljšali performanse web-stranice. Vrijeme trajanja ovih kolačića je ograničeno samo na trajanje samog posjeta. Ukoliko ne prihvatite ove kolačiće, određene funkcije vam neće biti dostupne.

Za više informacija o tome kako da izbrišete kolačiče, kliknite na donje poveznice:

◦ Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

◦ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websides-store-on-your-computer

◦ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2. Kontaktirajte nas preko web-stranice.

Obrazac na web-stranici će vam pomoći da kontaktirate kontrolora podataka. Kontaktiranje unaprijed nije obavezno, već samo predstavlja dodatnu pogodnost.

Obrađeni podaci:

• Ime •Adresa •Telefonski broj Dužina trajanja obrađivanja podataka: podaci će biti u procesu obrađivanja sve dok kontakt nije kompletiran. Legalna osnova za obrađivanje: vaš dobrovoljni pristanak koji dajete kontroloru tako što kontaktirate kontrolora [obrađivanje usaglašeno sa člankom 6(1)(a) Regulative].

3. Obrađivanje podataka u vezi sa fakturiranjem i sklapanjem ugovora

Obrađeni podaci:

• Ime • Adresa

• Mjesto i datum rođenja

• Ime majke

Dužina trajanja obrade podataka: 8 godina od datuma fakturiranja, kao i od momenta isteka ugovora. U skladu sa Člankom 169(2) Zakona o računovodstvu iz 2000. godine, svi računovodstveni dokumenti, uključujući fakture i ugovore koji direktno ili indirektno podržavaju računovodstvene zapise, moraju se čuvati najmanje 8 godina. Procesuiranje je zasnovano na zakonskim obavezama, Zakon 6(1)(c) Regulative o zaštiti podataka gdje se navodi da je obrađivanje punopravno kada je neophodno za usaglašavanje sa zakonskim obavezama kojima je podložan kontrolor podataka. Mjere za zaštitu podataka Kontrolor podataka izjavljuje da je preuzeo odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, izmjene, prijenosa, objavljivanja, brisanja ili uništavanja, kao i slučajnog uništenja ili oštećenja i nemogućnosti pristupa zbog promjena u tehnologiji koja se koristi.

Vaša prava prilikom upravljanja podacima:

Tijekom perioda obrađivanja vaših podataka, vi imate:

• pravo na informaciju, • pravo da ispravite podatke,

• pravo da obrišete podatke,

• pravo da blokirate podatke,

• pravo na prigovor.

U periodu obrade podataka od kontrolora podataka možete zatraziti informacije u vezi sa obrađivanjem vaših osobnih podataka. Kontrolor podataka će vas obavjestiti pismenim putem u jasnoj i razumljivoj formi o obrađenim podacima, svrsi, zakonskoj osnovi i dužini trajanja obrade podataka, kao i gdje se dalje procesuiraju podaci, osobama kojima se i u koje svrhe objelodanjuju ili su objelodanjeni podaci. Ovo dobijate što prije, u roku od 25 dana. Od kontrolora možete zatražiti da ispravi vaše osobne podatke tijekom perioda procesuiranja. Kontrolor ispunjava vaš zahtjev najkasnije u roku od 15 dana. Imate mogućnost zatražiti brisanje vaših osobnih podataka, što kontrolor podataka vrši u roku od 15 dana. Pravo na brisanje ne može se primjeniti ukoliko je kontrolor u zakonskoj obavezi da čuva podatke i dalje, niti u slučajevima kada je kontrolor ovlašten da nastavi dalje procesuiranje podataka u skladu sa Člankom 6(5) Zakona o zaštiti podataka (npr. u vezi sa fakturiranjem ili ugovorima). Imate pravo zatražiti od kontrolora da blokira vaše osobne podatke ukoliko potpuno brisanje podataka narušava legitimne interese osobe čiji se podaci obrađuju. Osobni podaci koji su blokirani na ovaj način mogu i dalje da se obrađuju sve dok postoji svrha koja sprječava brisanje osobnih podataka.

Možete pružiti prigovor kada je u pitanju procesuiranje vaših osobnih podataka:

• Ako je obrađivanje ili prijenos vaših podataka neophodan samo radi ispunjavanja zakonske obaveze koju kontrolor ima ili u svrhe legitimnog interesa koji ima kontrolor, primatelj ili treća strana, osim u slučajevima obaveznog procesuiranja i u slučaju koji se navodi u Članku 6(5) Zakona o zaštiti podataka;

• Ukoliko su osobni podaci korišteni ili objavljeni bez vaše dozvole u svrhe direktnog oglašavanja, ispitivanja javnog mnijenja ili znanstvenog istraživanja. Kontrolor podataka će ispitati prigovore u najkraćem mogućem roku od datuma podnijetog zahtjeva, ali ne duže od 15 dana, odlučiti da li je vaš prigovor opravdan i informirati vas pismenim putem o odluci. Ukoliko kontrolor podataka ne prihvati zahtjev osobe čiji se podaci obrađuju za brisanjem, blokiranjem ili mijenjanjem, onda on u roku od 25 dana od prijema zahtjeva treba obavjestiti pismenim putem ili, ukoliko to osoba čiji su podaci u pitanju dozvoli – elektronskim putem o zakonskoj i činjeničnoj osnovi zašto je odbijen zahtjev za izmjenu, blokiranje ili brisanje podataka.

Pravne opcije: Ukoliko mislite da je kontrolor podataka narušio zakonske odredbe o obradi podataka ili nije uspio da ispuni vaš zahtjev, možete pokrenuti istragu pri Mađarskom zakonodavnom tijelu za zaštitu podataka i slobodu informiranja (poštanska adresa: (postal address: 1530 Budapest, PO Box 5, email: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Osim toga, obavještavamo vas da možete poduzeti zakonske mjere protiv kontrolora podataka u slučaju kršenja zakonskih odredbi na procesuiranje podataka ili ukoliko kontrolor podataka nije ispunio vaš zahtjev. Upis u registar za zaštitu podataka: U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka, kontrolor podataka mora pojedine podatke koji se obrađuju za određene operacije upisati u registar za zaštitu podataka. Izmjene Izjave o Zaštiti Privatnosti: Kontrolor podataka ima pravo da izmjeniti Izjavu o Zaštiti Privatnosti. Korištenjem web-stranice nakon što izmjena stupi na snagu vi prihvaćate Izjavu o Zaštiti Privatnosti.