seal

O NAMA


Pravni zastupnici

UPOZNAJTE NAŠE PRAVNE ZASTUPNIKE!

Pravni zastupnici s kojima surađujemo:
Dr. Zsuzsa Éva Kretz

Dr. Zsuzsa Éva Kretz

Dr. Pál Gábor Lippai

Dr. Pál Gábor Lippai

Dr. Sándor Hegyvári

Dr. Sándor Hegyvári

FAMILY TREE LTD. – CSALÁDFA KFT.

Međunarodni ured za istraživanje ostavine. Suosnivač Međunarodne udruge za traženje nasljednika.
(Csaladfa Kft. je registriran pod brojem 01 09 673 772 u Sudskom registru u Budimpešti)

Naš Ured:

Bécsi út 83, Budapest (Budimpešta),
Hungary (Mađarska) 1036

Poštanska adresa:

1301 Budapest, Pf. 72.

Telefon:

(+36 1) 453 7020

Elektronička pošta:

probate@familytree.hu

Web:

www.familytree.hu

facebook-ikon linkedin-ikon
Családfa Kft.

Izjava o Zaštiti Privatnosti

Često postavljena pitanja

Copyright © Website:

Juda

Webdesign:

AB Design