Privatumo politika

Budapeštas, 2018-05-20

Duomenų valdytojas ir jo kontaktai:

• Duomenų valdytojo pavadinimas: „Family Tree“ Ltd.

• Duomenų valdytojo registruota buveinė: 1036 Budapest, Bécsi út 83.

• Duomenų valdytojo adresas korespondencijai: 1301 Budapest P.O. Box 72

• Duomenų valdytojo el. pašto adresas: familytree-gdpr@familytree.hu

• Duomenų valdytojo telefono numeris: +36-1-453-7020

• Duomenų valdytojo svetainė: www.familytree.hu Teisinės aplinkybės, teisinis pagrindas, duomenų subjektų kategorijos ir duomenų tvarkymo trukmė

 

1. Informacija apie slapukų naudojimą

• Kas yra slapukas? Duomenų valdytojas apsilankymo svetainėje metu naudoja vadinamuosius slapukus. Slapukai yra informacijos, sudarytos iš raidžių ir skaitmenų, rinkiniai, kuriuos mūsų svetainė siunčia į jūsų naršyklę, kad išsaugotų tam tikrus parametrus, palengvintų naudojimąsi svetaine ir padėtų mums surinkti tam tikrą svarbią statistinę informaciją apie lankytojus. Slapukuose nėra privačios informacijos ir negalima nustatyti atskirų lankytojų tapatybės. Slapukai dažnai turi specifinę identifikaciją – slaptą, atsitiktinai sugeneruotą skaičių seką, kuri saugoma jūsų prietaise. Kai kurie slapukai išnyksta uždarius svetainę, tačiau yra slapukų, kurie jūsų kompiuteryje saugomi ilgesnį laiką.

• Su slapukais susijusios teisinės aplinkybės ir teisinis pagrindas: Duomenys tvarkomi remiantis 2011 m. įstatymo CXII dėl teisės į informacinį apsisprendimą ir informacijos laisvę (Duomenų apsaugos įstatymas) ir 2001 m. įstatymo CVIII dėl tam tikrų elektroninės prekybos paslaugų ir informacinės visuomenės paslaugų aspektų nuostatomis. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal Duomenų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

• Pagrindinės mūsų svetainėje naudojamų slapukų funkcijos: Griežtai būtini slapukai: šie slapukai yra labai svarbūs svetainės naudojimui ir leidžia naudotis pagrindinėmis jos funkcijomis. Be jų negalėsite naudotis pagrindinėmis svetainės funkcijomis. Šie slapukai naudojami tik tuomet, kai lankotės mūsų svetainėje. Slapukai, skirti pagerinti vartotojo patirtį: šie slapukai renka informaciją apie vartotojo veiklą, pvz., kuriuose puslapiuose jie lankosi dažniausiai arba kokius pranešimus apie klaidas gauna iš svetainės. Šie slapukai nerenka jokios lankytoją identifikuojančios informacijos, t.y. juose naudojama visiškai bendra, anoniminė informacija. Jų pateiktą informaciją naudojame svetainės veikimui gerinti. Šie slapukai naudojami tik apsilankymo sesijos metu.

Be jų negalėsite naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas:

◦ „Internet Explorer“: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

◦ „Firefox“: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websides-store-on-your-computer

◦ „Chrome“: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2. Susisiekite su mumis interneto svetainėje.

Susisiekti su duomenų valdytoju padės svetainėje esanti forma. Susisiekti su duomenų valdytoju nėra privaloma. Kontaktinė informacija pateikta patogumo tikslais. Tvarkomi duomenys: • Jūsų vardas ir pavardė • Adresas • Telefono numeris Duomenų tvarkymo trukmė: duomenys bus tvarkomi tol, kol bus atlikti visi veiksmai. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: jūsų savanoriškas sutikimas, kurį Duomenų valdytojui pateikiate kreipdamiesi į Duomenų valdytoją [duomenų tvarkymas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą].

3. Duomenų tvarkymas, susijęs su sąskaitų faktūrų išrašymu ir sutarčių sudarymu Tvarkomi duomenys:

• Jūsų vardas ir pavardė

• Adresas • Gimimo vieta ir data

• Motinos vardas Duomenų tvarkymo trukmė: 8 metai nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos ir sutarties galiojimo pabaigos.

Pagal 2000 m. Buhalterinės apskaitos įstatymo 169 straipsnio 2 dalį, visi apskaitos dokumentai, įskaitant sąskaitas faktūras ir sutartis, tiesiogiai ir netiesiogiai pagrindžiantys apskaitos įrašus, turi būti saugomi ne trumpiau kaip 8 metus.

Duomenų tvarkymas grindžiamas teisine prievole:

Duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punkte numatoma, kad duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei jis būtinas siekiant laikytis duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės. Duomenų saugumo priemonės Duomenų valdytojas pareiškia, kad ėmėsi tinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, perdavimo, atskleidimo, ištrynimo ar sunaikinimo, taip pat nuo netyčinio sunaikinimo ir sugadinimo bei neprieinamumo dėl naudojamų technologijų pokyčių.

Jūsų teisės, susijusios su jūsų duomenų tvarkymu:

Duomenų tvarkymo laikotarpiu turite teisę:

• Susipažinti su tvarkomais duomenimis,

• Ištaisyti duomenis,

• Ištrinti duomenis,

• Blokuoti duomenis,

• Nesutikti su duomenų tvarkymu.

Duomenų tvarkymo laikotarpiu duomenų valdytojo galite prašyti informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Duomenų valdytojas kuo greičiau po prašymo pateikimo, bet ne vėliau kaip per 25 dienas, jums suprantama forma raštu praneša apie tvarkomus duomenis, jų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą ir trukmę, taip pat apie tai, kur duomenys buvo toliau tvarkomi, kokiems asmenims ir kokiais tikslais duomenys yra arba buvo atskleisti. Duomenų tvarkymo laikotarpiu duomenų valdytojo galite prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis. Duomenų valdytojas privalo patenkinti jūsų prašymą ne vėliau kaip per 15 dienų. Turite teisę prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis, o duomenų valdytojas privalo tai padaryti per 15 dienų. Teisė ištrinti duomenis netaikoma, jei duomenų valdytojas pagal įstatymą privalo toliau saugoti duomenis, taip pat tais atvejais, kai duomenų valdytojas turi teisę toliau tvarkyti asmens duomenis pagal Duomenų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalį (pavyzdžiui, dėl sąskaitų faktūrų išrašymo arba sutarčių sudarymo). Galite prašyti, kad duomenų valdytojas užblokuotų asmens duomenis, jei galutinis duomenų ištrynimas pakenktų teisėtiems duomenų subjekto interesams. Dėl šios priežasties užblokuoti asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tol, kol egzistuoja priežastis, dėl kurios asmens duomenys negalėjo būti ištrinti.

Turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

• Jei asmens duomenis tvarkyti ar perduoti būtina tik siekiant laikytis teisinės prievolės, kuri taikoma duomenų valdytojui, arba siekiant teisėtų duomenų valdytojo, duomenų gavėjo ar trečiosios šalies interesų, išskyrus privalomą duomenų tvarkymą ir Duomenų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje numatytą atvejį;

• Jei asmens duomenys naudojami arba atskleidžiami be jūsų sutikimo tiesioginės rinkodaros, viešosios nuomonės apklausos ar mokslinių tyrimų tikslais. Duomenų valdytojas per kuo trumpesnį laiką nuo prašymo pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip per 15 dienų, išnagrinėja prieštaravimą, nusprendžia, ar prieštaravimas yra pagrįstas, ir raštu informuoja jus apie savo sprendimą. Jei duomenų valdytojas netenkina duomenų subjekto prašymo ištaisyti, užblokuoti ar ištrinti duomenis, jis per 25 dienas nuo prašymo gavimo raštu arba, gavęs duomenų subjekto sutikimą, elektroninėmis priemonėmis praneša faktines ir teisines atsisakymo patenkinti prašymą ištaisyti, užblokuoti ar ištrinti duomenis priežastis.

Teisinės priemonės:

Jei manote, kad duomenų valdytojas pažeidė duomenų tvarkymo teisinę nuostatą arba neįvykdė prašymo, galite inicijuoti tyrimo procedūrą Vengrijos nacionalinėje duomenų apsaugos ir informacijos laisvės institucijoje (pašto adresas:

1530 Budapest, PO Box 5,

el. paštas: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Taip pat informuojame, kad galite imtis teisinių veiksmų prieš duomenų valdytoją, jei pažeidžiamos teisinės nuostatos dėl duomenų tvarkymo arba jei duomenų valdytojas neįvykdė prašymo. Registracija duomenų apsaugos registre: Pagal Duomenų apsaugos įstatymo nuostatas, duomenų valdytojas privalo registruoti tam tikras savo duomenų tvarkymo operacijas duomenų apsaugos registre.

Privatumo politikos pakeitimai:

Duomenų valdytojas pasilieka teisę iš dalies pakeisti šią privatumo politiką. Naudodamiesi svetaine po pakeitimo įsigaliojimo, jūs sutinkate su pakeista privatumo politika.