Tā kā mēs atrodamies Budapeštā, Ungārijā, liela daļa mūsu ģenealoģijas pētījumu ir saistīti ar dzimtas vēsturi un ģimenes meklējumiem saistībā ar Ungārijā dzīvojošām vai no Ungārijas nākušajām ģimenēm. Mūsu ungāru komanda pētniecībā izmanto visus iespējamos līdzekļus,...

read more