- Családfa Kft. -

ELÉRHETŐSÉGEINK

 

Irodánk:

1036 Budapest, Bécsi út 83.

Levelezési cím:

1301 Budapest, Pf. 72.

Telefon: (+36 1) 453 7020
Fax: (+36 1) 453 7022

 

www.familytree.hu
probate@familytree.hu

A folyamat

 

Mielőtt megismerkednénk a folyamattal, fontos tisztázni,
hogy ki és miként örökölhet külföldön és Magyarországon.

 

 A folyamat külföldön 

Cégünk olyan külföldi, főleg USA és UK partnereitől kap felkéréseket ismeretlen örökösök felkutatására, akik helyben követik a hagyatéki ügyeket. Ha valaki végrendelet nélkül vagy túlélő házastárs, gyermek nélkül hal meg, akkor távolabbi rokonok jogosultak örökölni. Ezek a rokonok gyakorta ismeretlenek a hatóság előtt, így azokat fel kell kutatni, hogy hozzájussanak a hagyatéki részükhöz. Első lépésként azt vizsgálja meg a partnercég, hogy honnan származik a család. Amennyiben a családi gyökerek Közép- és Kelet-Európába vezetnek, a cégünk kap megbízást, a törvényes örökösök felkutatására. A legtöbb esetben csak minimális információ áll a rendelkezésünkre a kutatás megkezdésekor, hisz az ősök már rég elhagyták eredeti hazájukat.

Ez a folyamat sok esetben eltarthat több évig is és jelentős költséggel is járhat. Minden esetben annak az országnak az örökösödési törvényei szerint kell eljárni, ahol a hagyaték képződött, praktikusan, ahol az örökhagyó élt.  Ezek a törvények országonként különbözőképpen szabályozhatják az öröklési rendet, sőt az USA 50 állama sem egységesen rendelkezik ebben a témában. Nem csak azt szabják meg különbözőképpen az államok, hogy ki jogosult örökölni, hanem különböző dokumentumokat fogadnak el a rokonsági kapcsolat bizonyítása során. A cégünk  miután megkapta a partnercégtől az ügyet, megkezdi a kutatást.

Az örökös megtalálása minden esetben nagy tapasztalatot, sok munkát és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Mi erre minden esetben készek vagyunk, a közös siker reményében. Az örökös felkutatása után, egy számára kockázatmentes szerződést ajánlunk, mely rögzíti, hogy cégünk csak akkor jogosult az eddigi és ezután elvégzendő munka díjára, ha az örökös megkapta örökrészét. Minden kockázatot a Családfa Kft. vállal az ügy megkezdésétől annak befejezéséig. Az örökösöknek az ügymenet során semmiféle anyagi költsége nem keletkezik. Amennyiben nem sikerülne megszerezni számára a hagyatéki részét, cégünknek nincs semmilyen díjigénye az örökös felé. Mindezt rögzíti az általunk kínált szerződés.

 Az örökössel kötött megbízási szerződés után munkánk messze nem ér véget. Össze kell gyűjtenünk az örökös és az örökhagyó közötti rokoni kapcsolatot igazoló dokumentumokat, melyeket hivatalosan fordíttatni és hitelesíttetni kell az adott nyelvre. Gyakran szükséges ezen hagyatéki eljárások során a tanúvallomás tétel, mikor személyesen kell megjelenni a bíróságon. Ennek teljes költségét cégünk fedezi.

Egy ügyben csak a helyi Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvéd járhat el. Az általunk ajánlott ügyvédek hagyatéki ügyekre szakosodtak, több évtizedes szakmai múlt áll mögöttük. Az ügyvéd az egész ügymenet során az örökösök rendelkezésére áll, ha bármilyen kérdés vagy kérés merül fel. Az ügyvéd költségét is a Családfa Kft., a partnercéggel együtt fizeti.

Amikor az örökség felosztásra kerül a törvényes örökösök között, az ügyvéd kezeli és garantálja, hogy az örökösök megkapják az őket megillető összegeket.

 A folyamat időigényes. Általánosságban másfél-két év alatt zárul le egy ilyen hagyatéki ügy, a megbízási szerződés aláírását követően.

 A folyamat Magyarországon

Végrendelet vagy öröklési szerződés hiányában a törvényes öröklés rendje szerint örökölünk, mely az örökhagyó halálának pillanatában kezdődik.

Elsősorban az örökhagyó gyermekei, túlélő házastársa, ha pedig ők meghaltak, az ő leszármazóik örökölnek. A hagyaték az örökhagyó gyermekei között egyenlő részben oszlik, azonban ha valamelyik gyermek már meghalt, kiesik az öröklésből, helyén pedig az ő leszármazóik örökölnek.

Ha az örökhagyó halálakor gyermektelen és házastársa sem volt, akkor közvetlen felmenői, vagyis szülei örökölnek utána. Abban az esetben, ha egyik szülője sincs már életben az örökhagyó halálakor, akkor az örökhagyó testvérei, vagy korábban elhunyt testvéreinek gyermekei (unokái, dédunokái stb.) örökölnek. Tehát, ha egy testvér korábbi halála miatt kiesik az öröklésből, akkor leszármazói öröklik a részét. Fontos megjegyeznünk, hogy az örökhagyó minden vérszerinti testvére, így a féltestvérek is azonos örökrészre jogosultak.

Fontos az is, hogy az örökbefogadás, ha biológiailag nem is, de jogilag vér szerinti kapcsolatot teremt. Amennyiben valakit örökbefogadtak, örökbefogadó szülei után ugyanúgy örököl, mint annak vérszerinti gyermekei.

Gyakran megesik azonban, hogy szűkebb családi körben sincs örökös, ekkor az örökhagyó apai és anyai nagyszülei között egyenlő arányban feleződik a hagyaték. Ha az egyik nagyszülői pár leszármazói már elhunytak, akkor a másik ág örökli a teljes hagyatékot. Az örökhagyó apai és anyai nagyszülei ága között egyenlő arányban oszlik meg a hagyaték. Ha az egyik ágon nincs örökös, a teljes hagyaték a másik ágra száll.

 Amennyiben nincs olyan vérszerinti rokon, aki a fenti kategóriák bármelyikébe tartozna, akkor a magyar állam örököl.

Minden magyarországi hagyatéki eljárás egy közjegyzőnél indul. A közjegyző, ha nincs ismert örökös, hirdetményt bocsájt ki, melyre ha nem jelentkeznek, a magyar állam mint szükségképpeni örökös fog örökölni. Az a tény azonban, hogy a közjegyző a magyar államnak adja át a hagyatékot, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy nincsen olyan vérszerinti örökös, aki jogosult az öröklésre. Ennek számos indoka lehet, de mégis leggyakoribb, hogy szétszakadt családok tagjai nem tartják egymással a kapcsolatot. Ilyen esetekben, amikor a magyar állam lesz az örökös, cégünk kutatást indít annak érdekében, hogy az ismeretlen vérszerinti örököst megtalálja, vele szerződést kötve érdekeit képviselje. Erre egy évig egy megismételt hagyatéki eljárás keretében a közjegyző előtt van lehetőség. Amennyiben egy év eltelt azután, hogy a közjegyző átadta a hagyatékot a Magyar Államnak, már csupán peres úton lehet az örökséget visszaszerezni.

A szerződés aláírása után cégünk begyűjti az örökhagyó és az örökös közti rokonsági kapcsolatot bizonyító dokumentumokat. Magyarországon nem ritka, hogy az ősöket nyomozva a mai határokon kívülre kerülünk, így a dokumentumokat külföldről kell beszereznünk és fordíttatnunk. A dokumentumok beszerzése után a meghatalmazott ügyvéd benyújtja a keresetet a bíróságra vagy megkeresi az illetékes közjegyzőt. Egy bírósági eljárás másfél évet, míg egy megismételt közjegyzői hagyatéki eljárás pár hónapot vesz igénybe.

Összefoglalva

Akár Magyarországon akár külföldön bonyolítunk hagyatéki eljárást, a folyamat általánosságban ugyanaz. Ismeretlen örökösöket kutatunk fel, partnercégek és tapasztalt ügyvédek segítségével komplett hagyatéki eljárást folytatunk, hogy azok az örökösök akiknek eredetileg nem volt tudomásuk öröklési jogukról, megkaphassák a rájuk eső hagyatéki részeket.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy az összes tudomásunkra jutott adatot és információt bizalmasan kezeljük, azt  csak és kizárólag a bíróság, közjegyző vagy más joghatóság részére adjuk át.

Minden esetben sikerhonorárium alapú szerződést kötünk, az eljárás költségét mi viseljük, örököseinknek csupán akkor kell a honoráriumunkat rendeznie, ha már valóban hozzájutott a hagyatékhoz. A sikertelen eljárás kockázatát cégünk vállalja, ebben az esetben örököseink nem tartoznak semmivel.

Az a tény, hogy a Családfa Kft., a partnercéggel és az ügyvéddel együtt, egy olyan megállapodást kínál az örökösöknek, melyben minden kockázatot és anyagi terhet magára vállal, garancia arra vonatkozóan, hogy gyors, hathatós és megbízható képviseletet tudjunk biztosítani.